2,3 millioner liter mer vin

Det omsettes stadig mer alkohol i Norge. Vi drikker mest øl, men vin er den alkoholgruppen med størst prosentvis vekst.

Ola Nordmann er på druen:

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det omsatt 63,3 millioner liter vin i Norge i 2006, 2,3 millioner liter mer enn året før. Dette tilsvarer en økning på 3,7 prosent.

Øl- og brennevinsomsetningen steg også i fjor, men mindre markant om målt i prosent: Ølsalget økte med 6,6 millioner liter eller 2,7 prosent, mens brennevin økte med 346.000 liter fra 2005 til 2006, tilsvarende 2,9 prosent.

Totalt ble det omsatt 24,2 millioner liter ren alkohol i Norge i 2006. Omregnet i alkoholliter fordeler det seg slik:

  • 11,3 millioner liter - øl
  • 7,6 millioner liter - vin
  • 4,9 millioner liter - brennevin
  • 0,4 millioner liter - rusbrus
Dette vil si at gjennomsnittsnordmannen (15 år og oppover) drakk mer enn 6,5 liter ren alkohol i 2006, en økning på 0,09 liter eller 1,4 prosent fra 2006.

Gjennomsnittlig drakk hver innbygger på 15 år og over 6,5 liter ren alkohol i 2006. Det er en økning på 0,09 liter eller 1,4 prosent fra 2006.

Statistisk sentralbyrås tall bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt registrerte avgiftspliktige leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet og registrert kontant import. Tallene omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport.

Kilde: SSB