NYE TALL: Én av ti voksne nordmenn er uføretrygdet, viser tall fra Nav. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix
NYE TALL: Én av ti voksne nordmenn er uføretrygdet, viser tall fra Nav. Foto: Lise Åserud/NTB ScanpixVis mer

Antall uføretrygdede i Norge øker:

2.100 flere ble uføre­trygdet i tredje kvartal

Over 334.000 personer var uføretrygdet ved utgangen av september. Det er en økning på 2.100 personer, men andelen trygdede holder seg stabil.

Det viser tall for tredje kvartal fra Nav. I alt 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år er uføretrygdet. Det er samme andel som ved utgangen av andre kvartal.

Det har vært en økning i alle fylker det siste året, bortsett fra i Troms som har hatt en nedgang.

Størst andel i Østfold

I Østfold er andelen uføre 14,4 prosent, mens andelen i Oslo er 5,4 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, alderssammensetning og ulikt utdanningsnivå forklarer mye av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Vågeng.

I diagrammet under ser du hvordan dette er fordelt per fylke. Den lyseblå stolpen angir hva andelen antas å ha vært dersom alderssammensetningen i fylkets befolkning hadde vært lik som i resten av landet:

2.100 flere ble uføre­trygdet i tredje kvartal

Flere unge uføre

Sammenlignet med for ett år siden har det vært en økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. Det har vært en nedgang blant personer over 60 år, og andelen er stabil for 18-19-åringer.

Men i aldersgruppen 20-29 har økningen vært ganske markant – bare i løpet av ett år har antall unge uføre fra 18-29 steget med 13,7 prosent, og da spesielt blant 25-29-åringene:

2.100 flere ble uføre­trygdet i tredje kvartal

– Veksten i antall uføre er forventet, og vi venter også en videre vekst fremover. Utviklingen må ses i sammenheng med befolkningsvekst, aldringen av befolkningen og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Vel 10 prosent av de uføretrygdede, 34.500 personer, er født i utlandet.

Fra begynnelsen av 2018 ble tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger innskrenket. En del av økningen i uføretrygdede skyldes denne endringen.