21 selskaper utestengt fra telepriser.no

Oslo (NTB): Post- og Teletilsynet (PT) fjernet fredag 21 teleselskaper fra prissammenlignings-nettstedet telepriser.no.

Den nye Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) ble lansert fredag. Nemnda skal behandle klager på om lag 170 teleselskaper på det norske markedet.

Alle teleselskaper plikter etter ekomloven å delta i den nye nemnda. Den gamle teleklagenemnda representerte bare Telenor, Tele2 og NetCom. De som ikke er med i BKN, risikerer strenge represalier. Selskapene havner på svarteliste, utestenges fra forbrukernettstedet telepriser.no, og utsetter seg for tvangsmulkt.

Utestengt

Post- og Teletilsynet offentliggjorde fredag en oversikt over selskaper som fortsatt ikke har tiltrådt nemnda. Av disse er 21 registrert på telepriser.no, og PT fjerner derfor selskapene fra nettstedet, med virkning fra natt til lørdag 28. januar.

- Forbrukerne skal vite at de har klagerett når tjenesten de kjøper ikke fungerer, og da ønsker vi ikke å profilere tilbydere som opptrer useriøst, sier direktør Willy Jensen i PT i en pressemelding.

Nettstedet telepriser.no gir forbrukerne muligheten til å sammenligne priser for fast- og mobiltelefoni, samt internett.

Behandler tvister

BKN skal gi forbrukere og mindre bedrifter en effektiv klagemulighet der det oppstår tvister knyttet til elektroniske kommunikasjonstjenester, for eksempel problemer med faktura, erstatning og mangler ved leveranse. Den nye klagenemnda skal kun behandle tvister som oppstår etter 1. februar 2006.

Opprettelsen av nemnda har skjedd på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Nemnda finansieres hovedsakelig ved at teletilbyderne, i tillegg til et årlig gebyr, må betale et klagegebyr for hver klage BKN mottar på tilbyderen.

- Dess færre klager, dess mindre utgifter, og dette bør motivere tilbyderne til å være opptatt av god service og kvalitativt gode tjenester, sier Willy Jensen.

Styrker rettighetene

- Opprettelsen av Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon er et viktig gjennombrudd når det gjelder rettighetene til forbrukerne. Den nye brukerklagenemnda gjør at forbrukerne og mindre bedrifter nå raskt og billig får avgjort klagene som gjelder elektroniske kommunikasjonstjenester, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Ifølge Forbrukerrådets direktør Erik Lund-Isaksen økte antall henvendelser om internett fra 1.633 i 2004 til 2.778 i fjor. Han er glad for at den nye klagenemnda nå er opprettet, og tror nemndas finansieringsordning gjør at teletilbyderne vil prioritere egen klagesaksbehandling og service for å unngå klagegebyr.

- Dårlig kundebehandling og dårlig teknisk kvalitet på tjenestene vil dermed gi direkte økonomisk konsekvens for slike tilbydere. Vi har derfor tro på at BKN vil virke oppdragende på bransjen og at dette vil gagne bransjen som sådan, sier Erik Lund-Isaksen.

Han peker på at forbrukerne påtar seg et stort økonomisk ansvar ved å inngå en avtale om teletjenester. Det er derfor viktig å ha regler som gir forbrukerne klarere rettigheter og tilbyderne klarere plikter, mener Lund-Isaksen, som får støtte fra barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap).

For at den nye nemnda skal behandle en klage, må forbrukeren først klage til sin leverandør. Dersom selskapet avslår klagen, blir den sendt videre til klagenemnda. (©NTB)

[email protected]