Etteroppgjør for AFP

2.000 nordmenn får Nav-krav

De som mottar AFP i statlig sektor får etteroppgjør denne uka. Noen har fått for lite, mens andre må betale tilbake.

ETTEROPPGJØR FOR AFP: Noen har fått for mye, andre for lite av Nav i 2018. Foto: NTB Scanpix
ETTEROPPGJØR FOR AFP: Noen har fått for mye, andre for lite av Nav i 2018. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Denne uka gjennomfører NAV etteroppgjør for dem som i 2018 mottok AFP i statlig sektor.

Det betyr at disse AFP-mottakerne vil få beskjed om de har penger til gode - eller har mottatt for mye AFP i året som gikk, og dermed må betale noe av de har fått utbetalt, tilbake.

Tilbakekrever pensjon fra 1.973 personer

I alt 5.300 personer får etteroppgjør denne gangen. De dette gjelder får beskjed fra Nav om hva etteroppgjøret utgjør for dem.

1.973 personer må betale tilbake penger til Nav, mens 237 personer vil få en etterbetaling. I de øvrige sakene er det ingen endring, får vi opplyst fra Familie- og pensjonsytelser styringsenhet.

- Det årlige etteroppgjøret for AFP-mottakere skal sikre at de får riktig utbetaling. Dette er et varsel om tilbakekreving og ikke et vedtak. Det vil si at her har pensjonistene mulighet til å korrigere opplysningene ved å sende inn dokumentasjon på inntekt. Det vil være mange som får endret resultatet mellom varslet beløp og det beløpet som til slutt vil komme i vedtaket, sier avdelingsdirektør Ingvild Prestgård.

Derfor kommer etteroppgjøret

Det er ved hjelp av inntektsopplysninger Nav har fått fra Skattedirektoratet at de kan sjekke om det er forskjell mellom inntekten du oppga å skulle ha og den inntekten du faktisk har hatt i 2018.

Har du hatt høyere eller lavere inntekt enn det du tidligere har oppgitt til NAV, vil AFP-pensjonen din blir omregnet på grunnlag av inntekten som er fastsatt ved fastsettingen.

NAV gjør etteroppgjør for de som er under 65 år og mottar avtalefestet pensjon fra AFP-ordningen i statlig sektor.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!