2. Inkassovarsel

Orker ikke kreditor å purre på deg, kan han la et inkassobyrå gjøre jobben. Husk at du har krav på et skriftlig inkassovarsel, før det settes i verk inkassotiltak som fører til kostnader for deg.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

På dette stadiet kan også inkassobyrået kreve 1/10 av rettsgebyret (= 65,50), for å sende inkassovarselet. Forutsetningen er at alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  • Inkassovarslet må være sendt minst 14 dager etter kravets forfall,
  • det må angi kravets størrelse og hva kravet gjelder,
  • det må inneholde varsel om at inkasso vil bli iverksatt, og
  • det må gis en ny betalingsfrist på minst 14 dager.

Husk at kreditor kan sende deg et inkassovarsel uten å ha purret på forhånd, og ikke glem at forsinkelsesrentene løper fremdeles.

Han kan imidlertid ikke sende varselet før det har gått 14 dager. Dette vil i så fall være i strid med kravene til god inkassoskikk.