2. Inkassovarsel

Orker ikke kreditor å purre på deg, kan han la et inkassobyrå gjøre jobben. Husk at du har krav på et skriftlig inkassovarsel, før det settes i verk inkassotiltak som fører til kostnader for deg.


På dette stadiet kan også inkassobyrået kreve 1/10 av inkassosatsen (= 53.-), for å sende inkassovarselet.

Krav

Forutsetningen er at alle de følgende vilkårene er oppfylt:

  • Inkassovarslet må være sendt minst 14 dager etter kravets forfall.

  • Det må angi kravets størrelse og hva kravet gjelder.

  • Det må inneholde varsel om at inkasso vil bli iverksatt.

  • Det må gis en ny betalingsfrist på minst 14 dager.

    Husk at kreditor kan sende deg et inkassovarsel uten å ha purret på forhånd, og ikke glem at forsinkelsesrentene løper fremdeles.

    Han kan imidlertid ikke sende varselet før det har gått 14 dager. Dette vil i så fall være i strid med kravene til god inkassoskikk.