1.700 kroner i snitt - hva får du?

TIL HØYRE: De fattige, distriktene og studentene er taperne i Samarbeidsregjeringens budsjett. Nå kan du sjekke virkningene for DEG i vår skattekalkulator.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Med andre ord: Skattelette til alle, men best uttelling for de som har mye fra før.

For de som har mye

Høyre gikk til valg på store skatteletter til alle. Noen hadde nok forventet større lettelser enn det de får nå, særlig når det gjelder skatt på arbeid.

 • Regjeringen foreslår å øke øvre grense for minstefradraget fra Aps 43.000 til 44.000 kroner. Satsen på 22 prosent lar man være uforandret. Dette gir noe skattelette for arbeid, men ikke for fattige.

  Ingen med inntekt under 183.000 kroner får lavere skatt. Tjener du 195.000, blir skatteletten 730 kroner. Folk med inntekt på 200.000 kroner kan se frem til 1.036 kroner i årlig skattelette.

  Tegning: Anne Angelshaug.
  Tegning: Anne Angelshaug. Vis mer

 • Boligskatten senkes. Ligningsverdiene økes ikke med fem prosent, slik AP foreslo. Bunnfradraget ved beregning av inntekt av egen bolig fra 51.250 kroner til 80.000 kroner. Dette utgjør 500 millioner, men også dette gir mest til de bemidlede.

 • Det samme gjelder utbyttebeskatningen, som fjernes slik Per-Kristian Foss har lovet. Totalt vil aksjeeiere betale 1.2 milliarder mindre.

  For de som har mindre

 • Bevilgningene til fattige økes riktignok med 250 millioner. Dette er likevel småpenger i forhold til lettelsene for de som har mer. Både økt minstefradrag, at kontantstøtten holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, økte sosialhjelpssatser og tiltak for rusmisbrukere er blant tiltakene.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Innslagspunktet for toppskatten er imidlertid holdt på samme nivå som det AP-regjeringen foreslo, altså 320.000 kroner. Et løftebrudd fra Høyre, som sa til DinSide før valget at innslagspunktet skulle ligge på rundt 350.000 kroner.

 • AP foreslo å øke firmabilbeskatningen drastisk. Dette har Samarbeidsregjeringen, til manges overraskelse, opprettholdt.

 • Spritavgiftene reduseres med 15 prosent, mens avgiftene på øl og vin går ned med fem prosent.

 • Flyseteavgiften på 128 kroner fjernes, men ikke før 1. april. Foss sa da han overtok som finansminister at han ville fjerne avgiften før han "tok av seg frakken".

  Sjekk om du får lavere skatt

  Kuttene

  AP åpnet i statsbudsjettet 11. oktober for å bruke mer oljepenger. De ble straks kritisert for å legge ut snubletråder for Samarbeidsregjeringen.

  Mange regnet nemlig med at Bondevik og Foss må gjøre upopulære kutt i budsjettet for finansiere skattelettene og det andre. Nå vil de finansiere skattelettene med kutt, ikke ved økt bruk av oljepenger.

  De fagre løftene har vært mange. Få av de ubehagelige, men nødvendige, kuttene lekket ut. Det eneste var kuttene i distriktsstøtten.

 • SND får hele 500 millioner mindre å rutte med neste år.

 • Kommunale næringslivsfond kuttes med 350 millioner kroner i tillegg til APs kutt på 400 millioner.

 • 300 millioner i kutt i overføringene til landbruket.

 • Stipendandelen for studenter økes ikke fra 30 til 39 prosent, slik AP foreslo i sitt forslag til budsjett

 • Egenandelen på medisin på blå resept beholdes

  Totalt foreslår Bondevik-regjeringen skatte- og avgiftslettelser på 7,2 milliarder kroner neste år, 3,4 milliarder kroner mer enn AP-regjeringen foreslo.

  Sjekk om du får lavere skatt