150.000 gratis videofilmer

Det er januar og du er blakk. Men det er mye som er både gøy og gratis. For eksempel norske biblioteker. De har mer enn 20 millioner bøker.

Det finnes et bibliotek i hver kommune i landet. Til sammen er det 1100 folkebibliotek. Hvis en vare ikke finnes i ditt lokale bibliotek, men i en annen kommune, kan du som regel få låne den gjennom biblioteket hvor du bor. Tilgjengeligheten av tilbudet er forholdsvis god.

Mye å spare på å dele

Det er klart at bokrygger kan være dekorative og gi besøkende et inntrykk av at det av og til foregår tankevirksomhet i huset, men det er nok ikke så mange bøker som blir lest om igjen. Og selv om de blir det, kan det nok gå tjue år.

Lydbok:ca 400 kroner
CD-rom bok:ca 400 kroner
1 videofilm:ca 40 kroner
pr døgn
3 bøker (engelske paperbacks):ca 300 kroner
1 språkkurs:ca 1000 kroner
SUM:ca 1200 kroner

Kanskje like greit at bøkene står på biblioteket, så kan de tørke støv av dem der. Besparelsene kan også bli store for. Dette er innkjøpsprisen i markedet for varene i ”underholdningspakken” fra biblioteket:

Summen er beregnet ut fra at du låner filmen i tre døgn.

Bortsett fra for videofilmer, finnes det ikke utleiemarkeder for disse varene. Følgelig er innkjøp det reelle alternativet.

Det hadde blitt fullt hjemme

Bøker 20 mill. stk
Videofilmer150 000 stk
CDer/LPer280 000 stk
Lydbøker200 000 stk
Tidsskrifter 42 000 abonnementer
PCer med Internett-oppkobling -på de fleste biblioteker
CD rom – statistikk finnes ikke
Språkkurs – på de fleste biblioteker
Tegneserier – statistikk finnes ikke
Microfilmer av gamle kirkebøker (for slektsgranskning osv.)

Bibliotekene tilbyr følgende underholdning gratis (tall i parentes viser antall ”varer på lager” på landsbasis):

Utlånstiden for de fleste produktene er på 14 dager – for språkkurs er utlånstiden 4 uker.

Tolv øre dagen

Alledeles, fullstendig gratis er jo ikke bibliotekene. Vi betaler over de offentlige budsjettene, men utgiften er ikke veldig tyngende. Bibliotekenes innkjøpsbudsjetter utgjorde i 1999 ca 190 mill kroner, dvs ca 45 kroner pr nordmann. Fordelt på dager, betaler vi 12 øre pr. dag. Det skulle være til å leve med for de fleste.

I flg SSB brukte hver husholdning 26 569 kroner på fritidssysler og utdanning i 1998. Dette utgjorde ca 11% av husholdningenes samlede utgifter. Om husholdningene i gjennomsnitt består av to personer, brukte bibliotekene 1/3 prosent av vårt private budsjett på området.

(Journalist Elisabeth Realfsen fra DinSide gir privatøkonomiske råd i TV2s morgensending "God Morgen Norge" tirsdag til fredag klokken 7.55 og i reprisen ca. klokken 10.30).