KLP administrerer Norsk Pasientskadeerstatning.
KLP administrerer Norsk Pasientskadeerstatning.Vis mer

140 millioner i erstatning

I 1997 betalte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) nesten 140 millioner kroner i erstatning som følge av pasientskader som skyldes uaktsomhet og uforsiktighet fra helsepersonellets side. Antall saker til behandling hos NPE øker med 20 prosent hvert år.

NPE har eksistert siden 1988, og administreres av KLP forsikring på vegne av Sosialdepartementet og andre eiere av helseinstitusjoner. Ordningen omfatter fysiske skader som oppstår på grunn av behandling i det offentlige helsevesenet. NPE er fortsatt en midlertidig ordning, selv om stortingets intensjoner var å avløse den med en permanent, lovregulert ordning innen 1991. En odelstingsproposisjon med forslag som innebærer et permanent offentlig erstatningssystem for pasientskader skal fremlegges i løpet av året, men tidspunktet for stortingsbehandlingen er usikker.

Erstatningsordningen

Erstatningsordningen skal først og fremst dekke pasientenes økonomiske tap. Dette kan være bortfall av inntekt, økte utgifter og tap av forsørger. Men det er også rom for å gi menerstatning dersom pasienten er påført betydelig og varig skade. Skyldes en skade grov uaktsomhet under behandling, kan pasienten også få oppreisning.

Store penger overføres til skadde pasienter Foto: Elin Slåtten
Store penger overføres til skadde pasienter Foto: Elin Slåtten Vis mer

Søk erstatning!

Norsk Pasientskadeerstatning har mottatt over 14.000 saker siden starten. Hvert år har sakstilgangen økt med omkring 20 prosent.
- I år regner vi med å motta i underkant av 2.500 klagesaker, forteller seksjonssjef Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Omkring 40 prosent av klagerne har fått medhold i sine klagesaker. De siste årene har medholdsprosenten gått noe ned, men hos NPE antar de at dette kan forklares ved at økning i antall klager gir flere ubegrunnede krav. Likevel anbefaler vi at du klager dersom du mener du er skadet etter behandling av det offentlige helsevesen. Det er gratis å søke om erstatning, og du kan få hjelp både hos pasientombudene i fylkene og hos Norsk Pasientforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skader i fødestuene

I 1997 betalte NPE nesten 140 millioner kroner i erstatning som følge av pasientskader som skyldes uaktsomhet og uforsiktighet fra behandlernes side. Dette tilsvarer lønnen til 780 hjelpepleiere i lønnstrinn 17.

De største utbetalingene etter skader er knyttet til fødeavdelinger, der gjennomsnittlig utbetaling er nesten 3 millioner per sak. I 96 av sakene fra 1997 kunne den skadde kalle seg millionær etter å ha mottatt hele erstatningsbeløpet. Dette er imidlertid ikke mer enn litt over 4 prosent av ferdigbehandlede klagesaker fra 1997. Over halvparten av pasientene som får medhold mottar beløp i størrelsesorden 5.000 til 100.000 kroner. Nesten 12 prosent mottar under 5.000 kroner i erstatning. I gjennomsnitt tilkjennes de som får medhold 209.773 kroner hver.

Sykehusbehandling er farligst

Størstedelen av erstatningskravene, hele 94,7 prosent, kommer etter behandling ved somatiske sykehus. Svært få, 0,8 prosent av klagesakene, er knyttet til psykiatriske sykehus. De resterende 4,5 prosent krever erstatning etter behandling i kommunelegetjenesten.

Særlig behandlingsskader er vanlige klagesaker og mer enn 2/3 av de som får medhold i sine klager har slike skader. Her utgjør muskel- og nerveskader i bevegelsesorganer som armer, rygg, hofter og bein over halvparten av medholdssakene. Disse er overrepresentert i forhold til hvor mange slike operasjoner som utføres ved sykehusene. Etter behandlingsskadene er det flest som klager på skader som følge av diagnostikk og infeksjoner.

Kontakt

Disse kan du kontakte for informasjon om klagemuligheter og for å få skademeldinger:

NPE 22 03 35 00
Norsk Pasientforening 22 55 18 66
Pasientombudene i fylkene
Stedet du ble behandlet

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.