122 millioner til bredbånd

>>> Alt om statsbudsjettet


Regjeringen bevilger ytterligere 72 millioner kroner til utbygging av bredbåndsnettet. 100 millioner av disse går til distrikter som i dag er uten bredbånd. Regjeringen skal bidra til å oppfylle regjeringens mål om full bredbåndsdekning innen utgangen av 2007. Dette kommer i tillegg til de 50 millioner som i spetember ble lovet bevilget over statsbudsjettet for 2007.

- Bredbånd er en viktig forutsetning for spredd bosetning og distriktsbasert næringslive i Norge, og en forutsetning offentlig sektor.

Fornyelsesdepartementet anslår at 90.000 husstander i dag ikke har tilgang til bredbåndsnett.

  • >>> Alt om statsbudsjettet