12.000 nye landsmenn i 2006

I fjor fikk 11.955 personer innvilget norsk statsborgerskap, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette var færre enn året før, men fremdeles et høyt tall sammenlignet med tidligere år.

Den største gruppen, totalt 2.100 personer, kom fra Irak. Dette var også den største gruppen i 2005.

Den nest største gruppen var tidligere somaliske statsborgere. På en tredjeplass fulgte personer fra Serbia og Montenegro.

Ni av ti ikke-vestlig

Ifølge SSB var rundt 90 prosent av dem som fikk innvilget norsk statsborgerskap fra ikke-vestlige land. Dette har vært en klar trend siden midten av 80-tallet. Tidligere var det en overvekt av personer fra vestlige land som fikk innvilget statsborgerskap.

(Her er det viktig å huske på personer fra EØS-land ikke trenger norsk statsborgerskap for å oppholde seg og jobbe i Norge.)


Kvinner og menn

Tre folkegrupper skiller seg ut med en klar overvekt av kvinner: Tre av fire russere, fillippinere og thailendere var kvinner. Fra Irak kom det flest menn.

Gruppen som økte mest var statsborgere fra Serbia og Montenegro og Sverige. Antall overganger fra Kroatia, Iran og Bosnia-Hercegovina sank.

Flest til østlandet

Av de som fikk innvilget statsborgerskap i fjor, bodde 29 prosent i Oslo, 11 prosent i Akershus og åtte prosent i Østfold. Det var færrest overganger blant dem som bodde i Sogn og Fjordane.