12 råd og feller

Vil du investere i aksjer, er det en rekke råd det kan være lurt å ta med seg.


De 12 rådene er basert på et intervju med daglig leder John Peter Tollefsen
i AksjeNorge/Aksjonærforeningen.

1. Ha et mål

Skal du spare penger, må du ha et konkret mål. Hva ønsker du å oppnå? Er målet kortsiktig, bør du nok holde deg unna aksjemarkedet.

For at det er fornuftig å gå inn i aksjemarkedet, bør perspektivet være langsiktig, det vil si gjerne mellom 5-20 år.

Skal du sette opp et mål for avkastningen til din aksjeportefølje, gjelder det å se tingene i litt lenger perspektiv. Det nytter ikke å bli blendet av en ekstrem høy avkastning ved å se på enkeltaksjer over 1-2 år. Det er den årlige avkastningen over en lenger periode, som kan gi en et realistisk perspektiv på hva man kan forvente.

2. Regelmessig investering

Invester reglemessig, gjerne en gang i kvartalet eller en gang hvert halvår.

For det første har de fleste ikke så mye penger med en gang, at de kan kjøpe aksjer for et veldig stort beløp.

For det andre vil man også oppnå en bedre gjennomsnittlig inngangsverdi på de aksjene man kjøper - man risikerer ikke å komme til å kjøpe alle aksjene på et tidspunkt der kursen er på sitt maksimumsnivå.

For det tredje gir regelmessig handel deg en feeling med aksjemarkedet. Du blir mer bevisst om aksjenes kursutvikling, og lærer dermed mer om fagområdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

3. Stort beløp

Sparebeløpet bør være av en viss betydning, for da blir du også mer opptatt av å følge utviklingen - det vil være viktigere for deg, og du vil lære mer.

Hvor stort dette beløpet skal være, vil selvsagt avhenge av din privatøkonomiske situasjon.

4. Spre risikoen

Du må spre risikoen. For de fleste kan det ta litt tid. De færreste kan starte med å kjøpe aksjer i ti ulike selskaper, fordi de ikke har et stort nok beløp til rådighet. Men på sikt kan det være lurt å kanskje ha aksjer i rundt ti ulike selskap - men ikke flere enn at du klarer å holde oversikt over dem.

Det gjelder også om å spre risikoen over ulike bransjer. For eksempel er det lite lurt å bare eie IT-aksjer, da du dermed vil være veldig sårbar om det skulle gå galt i denne spesifikke bransjen.

5. Informasjon, informasjon og informasjon

Hold deg informert, og søk informasjon om de selskapene du investerer i. Les årsregnskaper og kommentarer fra analytikere - også de utenlandske.

6. Se opp for dårlige råd

Dårlige råd er dyre. Sjekk og dobbelsjekk eventuelle råd om investering i spesielle aksjer. Vær kritisk til alt du leser. Lag gjerne egne analyser, og baser deg ikke bare på hva en enkelt avis kanskje skriver.

7. Ingen panikk

Ikke selg i panikk. En aksje kan falle i verdi en periode, og stige igjen. Vurderer man imidlertid at man er inne i en langsiktig dårlig periode, kan det på den andre siden selvsagt være lurt å selge seg ut, og bytte til et nytt selskap eller bransje man har tro på.

8. Skeptisk til lån

Vær skeptisk og veldig varsom med å låne til investering i aksjer - som oftest vil det være den rene gambling. Skal man gjøre det, må det være fordi man har en helt spesiell og god innsikt i et selskap.

9. Utenlandske aksjer

Vær klar over at det krever mer av deg som investor dersom du vil investere i utenlandske aksjer - det kan være vanskeligere å holde seg oppdatert. (For eksempel om man vil investere i et kinesisk selskap).

I tillegg vil kjøp av utenlandske aksjer også vanligvis innebære at man tar en valutarisiko, da man må kjøpe aksjene i utenlandsk valuta.

10. Små selskaper er farlige

Vær forsiktig med å bare sette pengene dine i små (og ukjente) selskaper. De kan godt være en del av aksjeporteføljen din, men bør ikke utgjøre alt. Med mindre du har et inngående kjennskap til et mindre selskap du tror vil gjøre det godt.

Sørg også for å få informasjon om hvor ledelsen i det (nye) og mindre selskapet kommer fra. Hvilke resultater har de skapt tidligere?

11. Åpne og lukkede selskaper

Vær klar over at det er forskjell på hvor åpne eller lukkede selskaper er i forhold til informasjon. En ting er at det er et minimumskrav til børsnoterte selskaper, men det kan likevel være stor forskjell på hvor mye informasjon de gir fra seg.

Jo mer åpent et selskap er, jo enklere er det å forstå det - og se hvilken vei det går.

I Norge kan Orkla og Aker Kværner ses på som åpne selskaper, mens for eksempel Fred. Olsen kan være et mer komplisert selskap å få innsikt i.

12. Bransjekjennskap

Forstå hva bransjen du investerer i driver med!