100.000 kroner til flinke innvandrere

Folk med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse kommer ikke inn i arbeidslivet, men nå bevilger ny organisasjon stipend til de dyktige mastergradsstudentene.

- Dette er business og ikke blåkors, sier Erik Villum, initiativtager og konserdirektør i investeringsselskapet Umoe til Dagens næringsliv. Dette ifølge avisa Utrop.

Villum har sammen med den profilerte gründeren Shahzad Rana startet organisasjonen Alarga, som skal yte stipender til de beste masterstudentene med innvandrerbakgrunn.

Sliter mer

Folk med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse sliter mer enn innvandrere med lav utdannelse, mener initiativtagerne.

- Arbeidsdeltakelsen blant norske, ikke-hvite mennesker, er omvendt prooposjonal med utdanning, sier Villum.

Alarga samarbeider med ni bedrifter som hver skal ta i mot en student. Studentene skal være i oppstart av masterstudier og skal ha sommerjobb i en av bedriftene. Bedriftene på sin side skal stille mentor. Studentene skal skrive masteroppgave mens de er i bedriften og i løpet av en periode på to år skal de få 100.000 kroner i stipend.

Blant bedriftene som deltar er blant annet Statoil, Telenor, Umoe, Leif Høegh, Statkraft, Orkla, Multiconsult og Yara. I tillegg arbeider organisasjonen med Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, BI og NTNU i Trondheim.

Søk via : Alargas nettsted

AKTUELT: