100 000 gravide får spørreskjema

Årsaken til alvorlige sykdommer skal kartlegges. I denne jobben bidrar 100 000 gravide med opplysninger. Dette er tidenes største mor-barn-undersøkelse.

100 000 gravide får spørreskjema

Årsaken til alvorlige sykdommer skal kartlegges. I denne jobben bidrar 100 000 gravide med opplysninger. Dette er tidenes største mor-barn-undersøkelse. Fem fylker skal komme i gang med arbeidet i år, resten følger etter de to neste årene.
Fram til 2003 er målet at 100 000 gravide kvinner skal ha svart på et omfattende spørreskjema. De gravide gir opplysninger om alt som kan tenkes å påvirke barnets senere helsetilstand. Kvinnene gir opplysninger om for eksempel miljøforhold som forurensing og bruk av mobiltelefon, mors plager i graviditeten, livsstil og sykdommer i familien.

Begge foreldrene leverer blodprøve, og det blir tatt fosterblodprøve fra morkaken etter fødselen.Man trenger så mange som 100 000 for at det skal bli lettere å finne årsakene til sjeldne tilstander, som kreft hos barn eller alvorlige misdannelser. I løpet av 2001 regner prosjektledelsen ved Folkehelsa med at Akershus, Møre og Romsdal, Trøndelag, Rogaland og Sogn og Fjordane skal være i gang. I disse fylkene fødes om lag halvparten av norske barn. På Bærum sykehus blir også far inkludert i undersøkelsen. Dersom dette viser seg å være vellykket, vil ordningen bli utvidet. Planen er at barna til de 100 000 gravide kvinnene skal følges i alle fall fram til de er seks år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gro Nylander, mozon.no 28.02.2001.