1. Purring fra kreditor

Når du ikke betaler innen fristen, kan kreditor purre på deg. Dermed kan det påløpe purregebyr og forsinkelsesrente. Rentesatsen er på 12 prosent.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Merk: I forretningsforhold kan det kreves en høyere rente, dersom den er innenfor vanlig praksis eller sedvane. Dette gjelder ikke overfor forbrukere.

Hvis du ikke betaler innen fristen, kan kreditoren sende deg så mange gratis purringer han bare orker. Forsinkelsesrenten på 12 prosent løper uansett.

Purregebyr

I tillegg til renten kan reditoren kreve 1/10 av rettsgebyret (RG) på inntil to purringer. Det vil si 65,50 per purring. Forutsetningen er at disse vilkårene er oppfylt:

  • purringen må være skriftlig,
  • den må være sendt minst 14 dager etter kravets forfall, og ha minimum 14 dagers betalingsfrist,
  • i tillegg må den angi kravets størrelse og hva kravet gjelder.
Merk: Dersom kreditoren har brukt kortere frister, eller sender varselet tidligere, taper han retten til å kreve purregebyr.