Wright Trafikkskole A/S

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Wright Trafikkskole A/S.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 10 30 % 1 0 % 27 %
1998 30 67 % 81 70 % 69 %
1999 4 50 % 49 47 % 47 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.