Vurdering økonomi

Når vi skal vurdere driftsøkonomi, er det flere forhold som teller. Vi har tittet på nøkkeltallene for bilene, og sammenlignet disse.

Viktigst av alt er og blir likevel innkjøpsprisen, nettopp fordi de fire bilene i testen er såvidt forskjellig priset, spiller dette en stor betydning i vår vurdering. Forskjellen på Berlingo i den ene enden og Zafira i den andre enden er omlag 60.000 kroner. Må du låne, har vi laget et regnestykke som forutsetter 35 % egenfinansiering (85.900 for Zafira og 65.000 for Berlingo). Med sikkerhet i fast eiendom kan du regne med ca. 9 % rente.

For å betjene lånet på ca. 160.000 kroner på Zafira må du ut med 3.420 kr/mnd, mens det for Berlingo er beskjedne 2.615 kr/mnd med ellers like betingelser -- en stor forskjell for en småbarnsfamilie på stramt budsjett.

Sammensatt bilde

Men det er andre forhold enn innkjøpsprisen som nyanserer bildet noe. Den rimeligste bilen med hensyn til bensinforbruk er Mitsubishi Space Star, som kan nøye seg med omlag 0,7 l/mil ved blandet kjøring. Verstingen er Citroën Berlingo, som er tett oppunder 0,9 l/mil under tilsvarende forhold. Med en årlig kjørelengde på 25.000 km/år, gir ikke dette like store utslag som med lånet -- bensinregningen for Mitsubishien stopper på 8.925 kroner (8,50 pr. liter), mens Berlingoen krever 11.475. Forskjellen pr. måned er beskjedne 212 kroner.

Forsikringspremier og serviceutgifter er dessuten med på å gjøre sammenligningen enda vanskeligere. De priseksemplene vi har innhentet bekrefter imidlertid at vår rangering av bilkostnadene for de 4 duellantene stemmer, vår rangering er nemlig:

Artikkelen fortsetter under annonsen

1. Citroën Berlingo
2. Mitsubishi Space Star
3. Mazda Premacy
4. Opel Zafira