Volvo S80 - nå som luftrenser

Volvo S80 blir snart en rullende luftrenser. Fra våren av blir svensken nemlig utstyrt med en ganske så spesiell radiator, som i tillegg til å kjøle ned hete passasjerer en varm sommerdag også vil omforme den miljøfarlige gassen ozon til ren oksygen.

Volvo S80 - nå som luftrenser

Det nye systemet er utviklet av det amerikanske selskapet Engelhard Corporation, og testet i samarbeide med blant annet Volvo. Systemet kalles "PremAir", og kan foruten å brukes på bil-radiatorer, også benyttes for eksempel på samme måte på et ventilasjonsanlegg i et bolighus.

PremAir

I all enkelhet påføres "PremAir" i et lag utenpå en varmeutveksler, som for eksempel en radiator. "PremAir" fungerer som en katalysator og omdanner ozon fra den omkringliggende luften, til ren oksygen som føres inn i kupeen. Ozon er resultatet av en kjemisk reaksjon mellom nitrogenoksider og hydrokarboner reagerer med varme og sollys. Nitrogenoksider og hydrokarboner er som kjent to av de største og farligste resultatene av miljøskadelig utslipp fra bensinmotorer.

Tester viser at 75 prosent av ozoninnholdet som strømmer gjennom Volvos katalyserende radiator, brytes ned og omdannes til oksygen.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Smog

Ozon er skadelig, både for mennesker og natur. Det dannes når nitrogenoksider og hydrokarboner (typisk fra trafikk) utsettes for sollys. Så problemet med ozon er altså størst på solrike dager, og helst om sommeren --og mest i større byer. Ozon er den største hovedkomponenten i den så ødeleggende smogen.

Så ikke bare hjelper dette passasjerene i bilen til å få muligheten til å puste inn renere luft, men det også et godt bidrag til en bedre hverdag for mange --i hvert fall hvis dette blir mer utbredt. Det er vel tvilsomt hva en S80 i Oslo sentrum kan gjøre med smogen. Volvo er den første -- og hittil eneste bilprodusent som utstyrer sine biler med dette, altså fra våren 1999.