Volvo med ambisiøs miljørapport

Volvo presenterte i dag sin tredje miljørapport og politikere fra begge leire kommenterte.

KLIMAFORLIKTE: Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner foran Stortinget med en Volvo D6 Plug-in Hybrid - en ladbar hybridbil av typen som skal få noe lavere engangsavgift fra neste år. Foto: KNUT MOBERG
KLIMAFORLIKTE: Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner foran Stortinget med en Volvo D6 Plug-in Hybrid - en ladbar hybridbil av typen som skal få noe lavere engangsavgift fra neste år. Foto: KNUT MOBERG Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oppslagsbildet viser miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i ferd med å beskue interiøret på en bil av typen som regjeringen i statsbudsjettet foreslår skal få nivået på engangsavgiften noe redusert, nemlig en ladbar hybrid. I dette tilfellet en Volvo V60 (mer om den lenger ned).

Revolusjonært

Anledningen? Presentasjonen av Volvos miljørapport 2012. Administrerende direktør i Volvo Personbiler Norge, Øystein Herland, presenterte nemlig i går Volvos tredje miljørapport. Volvo har tidligere utgitt miljørapporter både i 2008 og i 2010. Årets rapport har fått tittelen "Norsk bilrevolusjon – veien mot 85 g/km".

Avansert Volvo

Denne gangen benyttet Volvo-importøren også anledningen til å vise frem Volvos mest avanserte bil noensinne, nemlig V60 D6 Plug-in Hybrid (som du kan lese vår test av her).

Bilene som holder seg best i verdi

Teknologi og politikk

Dette er blitt en begivenhet som ikke bare følges av pressen, men, som vi ser, også av politikerne. Etter dagens presentasjon bidro både miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner med sine meninger om hvordan bilbransjen og politikerne, i hver sine roller, kan bidra til å forsterke Norges posisjon som foregangsland når det gjelder reduksjon av utslipp fra biltrafikken.

Bakgrunnen er klimaforliket av 8. juni 2012, som opprettholder klimamålene fra 2008. Herland beklager innledningsvis i rapporten at forliket ikke inneholder de konkrete tiltakene som må til for å nå målet på snittutslipp på 85 gram CO2 per kilometer for hver solgte nybil.

Det presiseres også i Volvos rapport at veitrafikken ikke står for mer enn en femtedel av de totale klimagassutslippene i Norge.

Statsbudsjettet 2013 og bilistene

Bilder fra presentasjonen av Volvos miljørapport 2012:

Politikerne studerer Volvos eksempel på lavutslippsteknologi. 49 gram CO2 per kilometer fra en familiebil - eller 0,2 liter per mil - det lar seg høre... Foto: Knut Moberg
En nysgjerrig miljøvernminister Foto: Knut Moberg
En engasjert miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV). Legg merke til teksten i bakgrunnen - det er ikke en snakkeboble, men tekst i Volvos presentasjon... Foto: Knut Moberg
Bård Vegard Solhjell (SV) Foto: Knut Moberg
Jan Tore Sanner (H) Foto: Knut Moberg
Jan Tore Sanner (H) Foto: Knut Moberg
Administrerende Direktør i Volvo, Øystein Herland, velger positiv vinkling når han presenterer miljørapporten importøren utgir for tredje gang. Foto: Knut Moberg
Den ladbare hybriden Volvo D6 kommer i produksjon i november. Foto: Knut Moberg
Foto: Knut Moberg
KLIMAFORLIKTE: Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og Høyres nestleder og finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner foran Stortinget med en Volvo D6 Plug-in Hybrid - en ladbar hybridbil av typen som skal få noe lavere engangsavgift fra neste år. Foto: KNUT MOBERG
Fra venstre: Rune Gutteberg Hansen, informasjonssjef i Volvo, Bård Vegard Solhjell (SV) og Jan Tore Sanner (H). Foto: Knut Moberg


Eksportere bilrevolusjonen

Miljøvernminister Solhjell insisterte på at det er viktig for Norge å arbeide for å nå de ambisiøse målene, men at det er minst like viktig at vi på den måten setter et eksempel for andre land. Norge er selvsagt et knøttlite bilmarked i global sammenheng. Imidlertid hvis man klarer å eksportere det Volvo kaller en bilrevolusjon - hvor første etappe er få gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler ned til 85 gram per kilometer - vil utslippsreduksjonene fra biltrafikken bli anselige også globalt. – Vi som lite land kan få andre til å se på oss, presiserte miljøvernministeren.

Jan Tore Sanner på sin side understreket at det er viktig, for at man skal nå de ambisiøse utslippsmålene, at det blir lønnsomt for industrien å produsere, og for forbrukerne å anskaffe, den nye teknologien.

Men hva inneholder så rapporten fra Volvo?

Norge i kraftig fremgang

Administrerende Direktør i Volvo, Øystein Herland, velger positiv vinkling når han presenterer miljørapporten importøren utgir for tredje gang. Foto: Knut Moberg
Administrerende Direktør i Volvo, Øystein Herland, velger positiv vinkling når han presenterer miljørapporten importøren utgir for tredje gang. Foto: Knut Moberg Vis mer


Det er tydelig at Volvo ønsker å fremstå som en konstruktiv, om enn kritisk, bidragsyter når det gjelder å nå klimamålene. Oppsummert hevder rapporten at bilindustriens teknologiutvikling og myndighetenes politikk har ført til en revolusjon på norske veier. Den konstaterer at i 2011, for første gang, ligger Norge foran EU når det gjelder gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler. Tallet for 2011 var 134 gram CO2 per kilometer. (Det har for øvrig siden fortsatt å synke og ligger nå på cirka 130 gram).

– De siste årene har vi vært vitne til en imponerende nedgang i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler solgt i Norge, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Personbiler Norge. – Årsaken er at bilprodusentene har utviklet stadig mer drivstoffeffektive biler, samtidig som fremsynte politikere har premiert biler med lave utslipp.

Sjekk også: Disse bilene holder seg best i pris

Må favorisere salget av ladbare biler

Likevel viser den nye miljørapporten at vi med dagens utslippstrend ikke vil klare å nå målet i Klimaforliket fra 2012 om et gjennomsnittsutslipp på 85 g CO2/km fra nye biler i 2020.

- Klimaforliket er ambisiøst. Skal vi ned til 85 g/km, er vi nødt til å ta den siste teknologien i bruk langt raskere. I 2020 må hver fjerde bil som selges være ladbar. I dag er andelen under 5 prosent, sier Herland.

Åtte av ti vil kjøpe ladbar bil

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for Volvo Personbiler Norge, viser at kun 15 prosent vil vurdere å kjøpe en ladbar bil neste gang de skal kjøpe ny bil. De viktigste motargumentene er blant annet pris, rekkevidde og tilgang til ladestasjoner. Hele åtte av ti sier imidlertid at de vil kjøpe en ladbar bil neste gang, dersom denne har samme rekkevidde, pris og størrelse som biler med bensin- eller dieselmotor.

Les også: Elbil eller vanlig?

Teknologi og politikk mot felles mål

Volvo ser statsbudsjettet som ble lagt frem av Regjeringen mandag som et viktig skritt i riktig retning, da det i en viss grad stimulerer ytterligere til lavere utslipp.

- Vi som bilprodusenter utvikler stadig bedre miljøvennlig teknologi, men for at vi skal nå målene i Klimaforliket må politikerne sørge for at denne teknologien tas i bruk, sier Herland. –Vi har kommet et godt stykke allerede, og denne rapporten er vårt bidrag til debatten om hvordan vi skal komme i mål. Sammen kan vi gjøre Norge til et foregangsland når det gjelder elektrifisering av bilparken.

Hva så i praksis?

Helt konkret foreslår Volvo i rapporten at det på kort sikt innføres en egen såkalt avgiftsnisje for ny teknologi i bilavgiftene. Et eksempel: Frita biler med ny lavutslippsteknologi for effektkomponenten - altså bilene i laveste CO2-utslippsklasse under 50 gram per kilometer. (Tilfeldigvis ligger Volvos egen V60 som ladbar hybrid på 49 gram - og har en maksimal effekt på hele 285 hestekrefter). Idéen er uansett at de mest miljøvennlige bilene på den måten vil bli tilgjengelige for flere forbrukere.

Langsiktig

Når det gjelder løsninger på lang sikt ønsker Volvo også en fremtidsrettet avgiftspolitikk. I det ligger at staten bør dreie avgiftene i retning av miljøavgifter fremfor rene fiskale avgifter. Dette vil kunne kompensere for provenytapet ved at gjennomsnittlige utslipp faktisk havner på 85 gram i 2020. Volvo anser at veibruksavgiften basert på energiinnholdet i drivstoff, som regjeringen varslet i statsbudsjettet, er et skritt i riktig retning i den grad den varsler en dreining mot avgiftsbelegging av bilbruken heller enn av innkjøpet.

En positiv effekt av en forsterking av en slik dreining vil ifølge Volvo-importøren blant annet bli at takten på fornyelse av bilparken øker, med de positive konsekvenser det ville få for sikkerhet og... miljø.

Dieseltrøbbel? Sier nei til lavutslippssoner

Riktige premisser?

Volvo Personbiler Norge har presentert en rapport som baserer seg på en del forutsetninger som kan diskuteres når det gjelder de positive virkningene på det globale miljøet. (Og det inviterer vi dere til å gjøre i debattfeltet nedenfor. Men det er utvilsomt et konstruktivt bidrag til debatten om hvilket ansvar som hviler på bilindustrien, på den ene siden og på politikerne, på den andre, for å nå de mål som nå engang er nedfelt i Klimaforliket av i år og klimamålene fra 2008 der målet er at Norge skal være karbonnøytralt i 2030, og at to tredjedeler av utslippsreduksjonene skal tas nasjonalt.

Fra venstre: Rune Gutteberg Hansen, informasjonssjef i Volvo, Bård Vegard Solhjell (SV) og Jan Tore Sanner (H). Foto: Knut Moberg
Fra venstre: Rune Gutteberg Hansen, informasjonssjef i Volvo, Bård Vegard Solhjell (SV) og Jan Tore Sanner (H). Foto: Knut Moberg Vis mer


Vil du lese Volvos miljørapport, finner du den her.