VISA? -Nei takk!

Betalingskort er godkjent betalingsmiddel stort sett overalt i vår tidsalder. Men har du forsøkt å betale med kort i bomstasjonen, har du fått deg en lei overraskelse --her gjelder bare klingende mynt. Når kommer kortmaskinene til bomringen?

Betalingskort er ikke godkjent betalingsmiddel verken hos Fjellinjen A/S (Bomringen i Oslo), eller hos AL Motorvegfinans (Lier-bommen) --som er de største bomselskapene på Østlandet. Du kan heller ikke betale med sjekk, så eneste mulighet hvis lommeboken din ikke inneholder så mye penger som bomvakten vil ha, er å kjøre på rødt --og betale et straffegebyr innen 3 dager.

Hadde det ikke vært mye enklere med en betalingskort-terminal? Vi stilte spørsmålet til begge de aktuelle selskapene på Østlandet, og Sigmund Aasly, direktør i AL Motorvegfinans, kunne gi oss denne gledelige meldingen:

-- I Oslofjordforbindelsen som skal åpnes 1. juli i år 2000, legges det opp til at man skal kunne betale med ulike typer kort. Dette vil bli for kort hvor det ikke er nødvendig med PIN-kode.
I følge Aasly vil det nye systemet også bli tatt i bruk i Vestfold om 2 år.

Dagens situasjon

Men hvorfor er ikke dette en mulighet i bomstasjonene allerede nå?
-- Dette systemet er ikke en mulighet på E18 ved Drammen fordi denne bommen kun har en levetid på i underkant av 3 år til --og det er jo også en del kostnader forbundet med det, sier direktør i AL Motorvegfinans, Sigmund Aasly, og legger til at det også blir en del arbeid i ettertid med en betalingskort-terminal -- og de ønsker å holde administrasjonskostnadene nede på et minimum.

Ved henvendelse til Fjellinjen A/S fikk vi ikke vite grunnen til hvorfor det ikke er mulig å betale med betalingskort i deres bomstasjoner. Vi fikk heller ikke prate med administrasjonen, men ble bedt om å skrive et brev stilet til administrasjonen, med vårt spørsmål. Vi kan derfor ikke kommentere deres stilling til dette på nåværende tidspunkt.

Kort fremtid?

Vi gleder oss til det nye systemet blir tatt i bruk, og håper at det kan være muligheter dette i andre bomringer rundt om i vårt vakre land. Og for turister som kommer til Norge, må vårt system med ”kun kontanter” fortone seg som gammeldags, nedover på kontinentet er nemlig slike løsninger svært utbredt. Både i Frankrike og Italia kan du betale bompenger med VISA-kortet ditt i nær sagt hvilken som helst veibom.