Blant annet får elbileiere fordelen ved å kjøre i kollektivfeltet på motorveiene. Foto: Knut Moberg
Blant annet får elbileiere fordelen ved å kjøre i kollektivfeltet på motorveiene. Foto: Knut MobergVis mer

Virker elbilpolitikken mot sin hensikt?

SSB-forsker mener elbilpolitikken gir mer biltrafikk og større miljøproblemer.

Norge er det landet i verden som har den største andelen elbiler. Men skal vi tro en artikkel i SSBs siste utgave av Samfunnsøkonomen, er dette ikke nødvendigvis positivt.

Forfatteren av artikkelen, forsker Bjart Holtsmark i Statistisk Sentralbyrå (SSB) hevder nemlig at den norske elbilpolitikken kan føre til mer biltrafikk og større miljøproblemer.

Ingen global CO2-gevinst

I Holtsmarks artikkel "Elbilpolitikken - virker den etter sin hensikt" argumenterer SSB-forskeren blant annet for at elbiler ikke gir en global CO2-gevinst, blant annet fordi fossil energi står for rundt 67 prosent av verdens elproduksjon.

I Norge, hvor elektrisiteten er 100 prosent fornybar, mener han uansett at utslippsreduksjonen er svært liten sett i forhold til kostnadene ved elbilpolitikken.

Holtsmark viser til at norske elbileiere er fritatt for merverdiavgift og engangsavgift ved kjøp, har gratis parkering på offentlige p-plasser, gratis bompenger mange steder, kan kjøre i kollektivfeltene og betaler redusert årsavgift.

Han tror disse økonomiske støtteordningene kan stimulere til økt bilbruk framfor å begrense den.

Les også: Først om 20 år blir den stor i Europa

Uredelig sammenligning

Kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk Elbilforening mener Holtsmark alltid sammenlikner elbilen med verste tenkelige utgangspunkt, og at dette er uredelig av SSB-forskeren.

– Han sammenlikner for eksempel elbilen på kullkraft med en dieselbil og nyeste teknologi. Da er utslippene av CO2 omtrent de samme om man ser bort fra partikkelutslipp og støy, sier Haugneland, som mener man heller bør snu rundt på problemstillingen.

– Sammenlikner man en 100 prosent utslippsfri elbil i Norge med en gammel fossil SUV, blir resultatet et ganske annet, understreker han, og legger til at det blir meningsløst å snakke om at norske elbiler går på kullkraft.

– Elbilforeningen har sørget for at alle elbiler i Norge kjører på opprinnelsesgarantert fornybar strøm, som er en ordning vedtatt av Stortinget, forteller Haugneland.

Holtsmark sier til DinSide at det er vanskelig å forstå hva elbilforeningen mener med at hans sammenlikning er uredelig.

– Enten vi liker det eller ikke må man innse at kullkraft er den viktigste kilden til elektrisitet i dag, også i det europeiske kraftmarkedet som norsk kraftmarked er en del av. Dessuten tyder lite på at dette vil endre seg vesentlig med det første, da det på verdensbasis settes det opp mange hundre kullkraftverk hvert år, sier Bjart Holtsmark til DinSide.

Derfor mener han det er nødvendig å minne om at elbiler som går på kullkraft gir opphav til mer CO2 enn diesel- og bensinbiler, selv om det selvsagt kaster noen skygger over den norske elbilpolitikken.

Les også: Lønner det seg med elbil? Sjekk regnestykket!

Fører til mer bilkjøring

Bjart Holtsmark skriver også i SSB-artikkelen at han mener elbilpolitikken fører til at flere skaffer seg to biler, og heller kjører bil til jobb fremfor å reise kollektivt eller sykle/gå. Han viser blant annet til en undersøkelse utført ved Asplan Viak i 2009, som viser at langt flere husholdninger som har elbil, har to biler.

Dessuten er det langt flere av de som ikke eier elbil, som går, sykler eller reiser kollektivt til jobb, enn elbileierne, viser undersøkelsen.

Marius Holm, som er nestleder i miljøorganisasjonen Zero, kjenner til undersøkelsen som han hevder er basert på et meget tynt utvalg. Han påpeker dessuten at svært mange norske husholdninger allerede har to biler.

– Det blir feil å si at elbilen fører til at nordmenn innfører to biler i husstanden. Derimot kan den erstatte svært mange nummer to-biler, sier Holm til DinSide, som heller ikke er enig i Holtsmarks påstand om at elbil får flere til å kjøre til jobb fremfor å sykle/gå.

– Du kjøper ikke elbil om du bor slik at du har mulighet til å sykle eller gå til jobb, mener Holm.

På dette svarer Holtsmark at det selvsagt er knyttet usikkerhet til undersøkelsen fra Asplan Viak, selv om den i all hovedsak representerer godt faglig håndverk.

– Men det er ikke vesentlig for min argumentasjon. Hovedpoenget mitt er at en politikk som innebærer at det blir nesten gratis å bruke bil fører til at mange velger bort kollektivtrafikk og sykkel og går over til privatbil, og det er ikke miljøpolitikk, påpeker Holtsmark.

Les også: Prisene synker, se hva det koster å kjøpe elbil

Bør betale mer

Holtsmark påpeker i artikkelen at hans argumenter tilsier at eiere av elbil bør betale for bruk av veier, parkeringsplasser og den energien de bruker, slik konklusjonen også skal ha vært i den offentlige utredningen NOU 2007:8.

Marius Holm i Zero sier at han er helt enig i at også elbilistene skal betale på lik linje med andre bilister, men på sikt. Han mener det er riktig å gi disse fordelene for å få folk til å satse på elbil.

– Dette er snakk om virkemidler for å få folk til å velge elbil. Det koster samfunnet en god del, men det har fått mange til å velge elbil i Norge, som viser at det virker. Dessuten er det ikke ment å vare evig, påpeker Holm, og legger til at Stortinget har vedtatt at man skal beholde de økonomiske virkemidlene frem til 2017.

Dette er en del av klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget 7. juni i år.

Les også: Nå raser salget av disse bilene