<strong>NY ORDNING?</strong> Promilletatte vil i fremtiden kanskje få muligheten til å fortsette som sjåfør. Foto: Colourbox.com
NY ORDNING? Promilletatte vil i fremtiden kanskje få muligheten til å fortsette som sjåfør. Foto: Colourbox.comVis mer

Vil slippe promillekjørerne ut igjen

En ny ordning som er til høring, kan medføre at promillesjåfører får kjøre bil.

Høysesong for promillekjøring i Norge er sommerstid, har UP tidligere utttalt til DinSide. UP uttalte den gang (vinteren 2008) at alkolås i biler helt klart var fremtiden for å bekjempe ulykker der sjåfører er påvirket av alkohol.

Nå har en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen Vegdirektoratet, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgen vurdert om bruk av alkolås som alternativ til tap av førerrett kan være aktuelt i Norge.

– Forslaget innebærer at den som blir tatt for promillekjøring kan velge mellom å miste førerkortet i en fastsatt tid eller å delta i et alkolåsprogram, som gir mulighet til å kjøre bil med alkolås i tapstiden
, forteller senioringeniør Anne Beate Budalen i Statens vegvesen i en pressemelding.

En av forutsetningene er at promillekjøreren selv må sørge for å få installert alkolåsen i det kjøretøyet som skal brukes i tapstiden, og at vedkommende selv må betale kostnadene som påløper.

En alkolås i dag koster rundt 16.000 ferdig installert, men det er rimelig å anta at prisen vil gå ned noe om låsene kommer i vanlig bruk.

DinSide har tidligere omtalt systemet Alcoguard fra Volvo, som en type alkolås i biler.

Pilotprosjekt i Akershus og Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen foreslår at alkolås-prosjektet blir innført på forsøksbasis i Akershus og Nord-Trøndelag.

Din mening:

Høres dette ut som en smart ordning? (Avsluttet)
Ja, bra for de som er engangssyndere(67%)
Nei, la dem ta straffen som nå(30%)
Vet ikke(3%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


For å delta i alkolåsprogrammet må den det gjelder undertegne en avtale som innebærer at han eller hun gjennomgår en legevurdering av egnetheten til å ha førerrett, og deretter gjennomfører en legekontroll hver fjerde måned for å teste om han eller hun har et alkoholproblem. Et normalt alkoholforbruk vil ikke slå ut på disse testene. I tillegg må vedkommende delta i noen møter i regi av friomsorgen. Et eget kjørebevis utstedes i perioden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslaget sendes nå ut på offentlig høring.

Noen vil gå lenger

– Hver eneste dag kjører rundt 28.000 norske bilførere med alkohol i kroppen. Holdningskampanjer og kontroller er ikke nok. Det eneste som vil fjerne fyllekjørerne fra veiene er et påbud om alkolås, sier direktør Terje Tørring i Organisasjonen MA, Rusfri trafikk og livsstil, til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

I første omgang ønsker MA påbud om alkolås i skolebusser.

– Finland og Frankrike har allerede påbud om alkolås i all skoletransport, og Sverige er godt på vei. Hvert år blir mellom fem og åtte skolebussjåfører tatt for promillekjøring i Norge. De utsetter barna for en betydelig risiko, sier Tørring.

I Sverige er det ifølge MA i dag rundt 65.000 alkolåser i biler og andre transportmidler som busser og lastebiler. I Norge er det cirka 1.500.

Minst seks måneder

Ifølge Transportøkonomisk Institutt var Norge det første landet i verden som innførte en promillegrense. Det skjedde i 1936, og grensen var allerede da 0,5. Fra 2001 har grensen vært på 0,2.

Rundt ti prosent av de som blir tatt i promillekontroll, har såkalt lavpromille fra 0,2 til 0,5. Alle som blir tatt for promillekjøring med over 0,4 i promille i dag, blir fratatt førerretten for en kortere eller lengre periode, minst seks måneder. Lengden på perioden er økende til 3-5 år ved høy promille.

Kjører du i bakrus?

DinSide har utviklet en promilleberegner, som kan gi deg en liten pekepinn på hvordan du ligger an etter en fuktig aften.

Les også: Livsfarlig å kjøre dagen derpå

Før man bruker kalkulatoren bør man lese denne saken på Sosial- og helsedirektoratets nettsider. Artikkelen anbefales siden den er både informativ og morsom, temaets alvorsgrad tatt i betraktning.

Dessuten: DinSide tar intet ansvar for at resultatet du får ikke samsvarer med virkeligheten. Dette er kun for å gi deg et bilde av cirkatall basert på cirkainntak.

 Alkoholforbrenning
   Inntak Styrke
  Lettøl liter %  
  Pils liter %  
  Vin liter %  
  Hetvin liter %  
  Brennevin liter %  
  Kroppsvekt kg  
  Startet/sluttet å drikke  
         
 
       
         


Forklaring på de forskjellige punktene finner du hvis du klikker på spørsmålstegnene til høyre i kalkulatoren.