Vil miljømerke bilene

Ny merkeordning skal gjøre det enklere å velge lavt utslipp.

Det skal bli enklere å gå for miljøvennlig, også ved valg av bil.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) vedtok nylig en merkeordning for å miljøklassifisere biler. Med et eget symbol, svært likt det man bruker til energimerking av hvitevarer, blir bilene gitt en karakter fra A til G som sier noe om bilens CO2-utslipp.

Merkeordningen skal gjøre det lettere for forbrukerne å velge grønt, men ordningen vil ikke bli obligatorisk.

Så mye skal bensinprisene stige

Valgfri merkeordning

Det er nemlig opp til bilselgerne om de ønsker å ta i bruk den nye miljømerkingen.

Med dette symbolet vil Bilimportørenes Landsforening miljømerke nye biler. Foto: BIL
Med dette symbolet vil Bilimportørenes Landsforening miljømerke nye biler. Foto: BIL Vis mer

- Vi pålegger ikke importørene å ta i bruk miljøklassene, men dersom de velger å miljøklassifisere bilene, må de bruke dette symbolet, sier direktør Erik Andresen i BIL.


Dette betyr at forbrukerne ikke kan kreve å vite hvilken karakter bilen får gjennom den nye merkeordningen. Derimot har bilkjøper krav på opplysninger om bilens forbruk av drivstoff og CO2-utslipp.

- I markedsføringen av biler er dette påkrevd, sier Andresen.

Forbrukerrådet er positivt til den nye miljømerkingen.

- Denne merkeordningen gir forbrukerne en bedre mulighet til et enkelt valg. Men de burde inkludert de lokale utslippene som påvirker nærmiljøet i ordningen, som karbonmonoksid(CO), Nitrogenoksid(NOx) og dieselpartikler, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos.

Miljøstiftelsen Zero er skeptisk til den nye merkeordning, som etter deres mening går for langt i å kalle biler for grønne.

Politikkansvarlig Gøril L. Andreassen sier til rbnett at de syns altfor mange biler klassifiseres som miljøvennlige gjennom den nye ordningen, uten å være det.

- A burde vært forbeholdt nullutslippsbiler og B biler som kjøres på fornybar energi. Først på C – og med rød fargekode – burde biler med lavest utslipp av fossilt drivstoff dukket opp, sier Andreassen.

Sjekk CO2-utslippet selv

Ønsker du å finne ut hvor stort CO2-utslipp en spesifikk bil har, kan du enkelt sjekke dette selv. Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV) kommer hver måned med en oversikt over CO2-utslippet for nye personbiler.

For eksempl var Peugeot 308 den nye bilen med det høyeste CO2-utslippet i februar. Med et utslipp på 120 g/km ville denne modellen akkurat kommet innenfor karakteren B i den nye merkeordningen.

OFV viser også gjennomsnittlig CO2-utslipp i forhold til merke, og der er det Chrysler som kommer desidert dårligst ut på miljøskalaen. Deres tre biler har et gjennomsnittlig utslipp på 233 g/km, som gir bunnkarakteren G på den nye skalaen.

Strengere krav til grønt drivstoff