Kollektiv vs. bil

Vil kjøre kollektivt, men taper for mye tid

En av tre benytter seg av kollektivt i de større byene, men en undersøkelse viser at bilen sparer folk i distriktene for mye tid.

TAPER TID: En av fire bosatt i distriktene mener de taper en time dersom de skal ta kollektiv til hverdagsreisen istedenfor bil. Foto: NTB Shutterstock
TAPER TID: En av fire bosatt i distriktene mener de taper en time dersom de skal ta kollektiv til hverdagsreisen istedenfor bil. Foto: NTB Shutterstock Vis mer

NAFs Trafikantbarometer 2019 viser at en av fire i distriktene ville brukt en time lenger på hverdagsreisen til jobb, skole eller studier dersom de kun reiste kollektivt.

Undersøkelsen viser hvor viktig bilen fortsatt er i hverdagen til mange.

- Urealistisk å skulle bytte ut bilen

Den ferske undersøkelsen viser også at selv om folk er avhengig av bil i hverdagen, ønsker hele 60 prosent å reise mer kollektivt, dersom kollektivtilbudet blir bedre.

- Dette viser at når det er et godt nok kollektivtilbud så tar folk det i bruk. Samtidig ser vi hvor viktig bilen fortsatt er i hverdagen til mange, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

Hun mener derfor det er svært mange steder det er helt urealistisk å skulle bytte ut bilen.

- En av tre i storbyene klarer seg uten bil til og fra jobb. Det er ikke mulig hvis du bor utenfor byområdene, sier Ryste.

Hun mener det i større grad må bli folks reisebehov som styrer politikernes prioriteringer innenfor samferdsel.

- Folk er positive til å reise mer kollektivt, men det må passe inn i hverdagen, sier hun.

Å legge til en ekstra time på hverdagsreisen mener Ryste vil utgjøre en stor negativ påvirkning på folks hverdagsreiser.

Flere villige til å reise kollektivt enn tidligere

Målingene som er gjort de siste seks årene, viser at folk er blitt mer villige til å reise mer med kollektivt i dag, enn det de var i 2013, dersom kollektivtilbudet hadde blitt bedre.

I 2013 svarte 49 prosent at de kunne tenke seg å reise mer kollektivt om tilbudet ble bedre, kontra 60 prosent som mente det samme i 2019.

I 2013 var det 34 prosent som svarte på NAFs Trafikantbarometer at de ikke kunne tenke seg å reise mer med kollektivt, selv om tilbudet ble bedre. I undersøkelsen for 2019 har denne andelen sunket til 24 prosent.

Handlingsplan for bedre kollektivtilbud

I dag er målet i Regjeringens inneværende Nasjonale transportplan (2018-2029) at all økning i persontransporten i de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Den samme målsetningen har flere byer og tettsteder rundt om i landet også hatt i sine planer.

Gjennom handlingsplanen ønsker regjeringen også å samle og styrke innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.

Ifølge regjeringen.no er ansvaret for kollektivtransporten delt mellom stat, fylkeskommune og kommune: Det er dermed mye opp til hver kommune hvilket tilbud de har til sine innbyggere.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!