<b>REFLEKS:</b> Tre av fire nordmenn ønsker at det skal bli påbudt å bruke refleks.  Foto: Colourbox.com
REFLEKS: Tre av fire nordmenn ønsker at det skal bli påbudt å bruke refleks. Foto: Colourbox.comVis mer

Vil ha reflekspåbud

2,2 millioner nordmenn har opplevd å nesten kjøre på fotgjengere i mørket. Trygg Trafikk vil ha reflekspåbud, men Samferdselsdepartementet er uenige.

Ifølge en fersk undersøkelse gjort av Synovate for Trygg Trafikk, svarer 59 prosent bekreftende på spørsmålet om de som bilfører eller passasjer har opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger de ikke kunne se i mørket.

En liknende undersøkelse fra If Skadeforsikring viser at fire av ti nordmenn har vært nær ved å kjøre på fotgjengere uten refleks.

Det hersker ingen tvil om effekten av refleksbruk: Risikoen for å bli påkjørt reduseres med 85 prosent, dersom du bruker refleks.

På tross av dette, er det kun 24 prosent av de voksne fotgjengerne som bruker refleks i mørket, og det er november, desember og januar som peker seg ut som de verste månedene, med en klar økning i antall fotgjengerulykker. Undersøkelsen fra Synovate forteller også at oslofolk generelt sett er mindre positivt innstilt til et reflekspåbud enn nordlendinger (67 prosent av befolkningen i Oslo synes det bør være et reflekspåbud, mot 87 prosent i Nord-Norge).

Carina Henske, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, utdyper overfor DinSide hvordan de ser for seg at et reflekspåbud kan fungere.

– Vi ønsker at folk skal bruke refleks når det er mørkt, og det varierer over hele landet og til ulike tider av året, så et bestemt klokkeslett eller tidsrom blir umulig å gi. Det bør være likt som for bruk av lys på sykkelen, nemlig at det brukes når det er mørkt. Vi verken ønsker eller tror at politiet vil gå på fotgjengerjakt, men tror at folks ønske om å unngå avkorting på forsikringen, gjør at flere blir flinke til å bruke refleks, sier Henske til DinSide.

Refleks er ferskvare, og bør byttes ofte - gjerne årlig

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Er imot av flere grunner

Din mening

Bør det bli påbudt å bruke refleks? (Avsluttet)
Ja(70%) 1158
Nei(26%) 428
Vet ikke(4%) 58
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Totalt sett sier altså 76 prosent av den norske befolkningen, som tilsvarer 2,6 millioner mennesker, at de ønsker seg et reflekspåbud. Også ifølge UPs Facebook-side, er det mange som bifaller forslaget om reflekspåbud.

– Nå må politikerne lytte til folket. Det vil redde liv, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Men Samferdselsdepartementet er imot forslaget.

– Først vil jeg understreke at trafikksikkerhet er jobb nummer én for statråden og samferdselsdepartementet, sier Sigrid Brattabø Handegard, politisk rådgiver for statsråden i Samferdselsdepartementet, til DinSide.

– Vi er helt enige med Trygg Trafikk at refleks er en enkel, billig og effektiv livredder i trafikken, men at vi skal gå så langt som å innføre et påbud, er vi imot av flere grunner, sier Handegard, og fortsetter:

– Det innebærer blant annet at man da vil kriminalisere store deler av befolkningen, vi er usikre på effekten, og det er vanskelig å håndheve og sanksjonere et slikt påbud, sier Handegard.

Hun forteller at det er et reflekspåbud i Finland, som ikke har vist seg å være veldig effektivt.

– Det er også sånn at vi kan aldri regulere oss til null skadde og drepte i trafikken. Hver og en av oss har et ansvar til å bidra til dette. Det er heldigvis sånn at antall trafikkdrepte går stadig ned, og det er et resultat av ulike trafikksikkerhetstiltak, sier Handegard videre til DinSide.

– Vi vil også understreke den viktige jobben som Trygg Trafikk gjør, i forhold til det bevisstskapende arbeid som de gjør når det kommer til refleksbruk, og vi stoler på at de opprettholder denne viktige jobben slik at enda flere bruker refleks fremover, sier Sigrid Brattabø Handegard, politisk rådgiver for statsråden i Samferdselsdepartementet.

Tre av fire dropper det

Ifjor viste en landsomfattende telling at kun 24 prosent av voksne fotgjengere bruker refleks i mørket. Direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk synes det er underlig at de erfaringene vi får som bilister, tydeligvis er glemt når vi er fotgjengere.

- Mange bilister blir skremt eller irritert av fotgjengere som ikke bruker refleks. Men når folk parkerer bilen og selv blir fotgjenger, dropper de likevel refleksen, sier Sandberg.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i årene 2006-2010 døde 136 fotgjengere på norske veier, mens 453 ble alvorlig skadd. Disse ulykkene rammer i stor grad voksne og eldre mennesker.

- Rundt 1.000 fotgjengere blir skadet i trafikken hvert år. Bare 5 prosent av dem brukte refleks. Tenk deg en stor arbeidsplass med lignende skadetall der bare noen få brukte sikkerhetsutstyr. Det ville aldri blitt akseptert av samfunnet, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Her kan du se hvor dårlig du synes i mørket uten refleks:


Mest utsatt

Tall fra If viser at aldersgruppen 11 til 30 år er mest utsatt for å bli skadet i trafikken som fotgjengere.

– Vi er blitt flinke til å passe på at de minste barna har på seg refleks. Men så snart barna blir så store at de begynner å gå ut alene, glemmer foreldrene å følge opp, og refleksbruken synker, sier Margrethe Aflangrud i If.

Hun mener folk er flinkere til å bruke refleks når de er ute og trener eller går tur, enn når de går i butikken eller utfører andre dagligdagse gjøremål.

– Det er nettopp på hverdagslige ærender mange ulykker skjer. Bruker du refleks, reduserer du risikoen for å bli skadet i trafikken med hele 85 prosent. Så refleks er en billig livsforsikring, sier Aflangrud.

Test av refleksvester: To får stryk

Hva blir straffen?

Sandberg i Trygg Trafikk tror det største problemet i forhold til å få flere til å bruke refleks, er å få folk til å huske det. Hun tror et påbud ville fått langt flere til å huske refleksen, og gjort dem oppmerksomme på hvor farlig det kan være når bilistene ikke ser dem i mørket.

- Det er nok noen som mener at et slikt påbud umulig kan håndheves av politiet, og derfor er lite nyttig. Da vil jeg minne om påbudet om refleksvest i bil. Det ble dømt nord og ned av flere. Men se hvilken effekt det fikk! Nå kjører de aller fleste rundt med refleksvest tilgjengelig i bilen, sier Sandberg.

Alt om det nye refleksvest-påbudet

Påbudet om refleksvest i bil, ble innført i 2007. Ved manglende refleksvest i bil, risikerer man som bilist mangellapp i sammenheng med EU-kontroll eller tilfeldig teknisk kontroll. Ved manglende bruk av vest som bilist i nødvendige situasjoner, kan man risikere anmeldelse og eventuelt forelegg hvis det kan sannsynliggjøres at manglende bruk av vest har ført til farlige situasjoner og i verste fall personskade.

Hva gjelder refleksvest-bruken som bilist i trafikken, kan du også risikere avkortning i forhold til en forsikringsutbetalingen dersom du for eksempel skulle bli påkjørt mens du skifter en punktering, uten vest, og det kan påvises en sammenheng med ulykken og din manglende refleksvest-bruk.