Klarere trafikkregler vil gjøre det tryggere å sykle, mener Syklistenes Landsforening. Foto: Colourbox
Klarere trafikkregler vil gjøre det tryggere å sykle, mener Syklistenes Landsforening. Foto: ColourboxVis mer

Vil ha nye trafikkregler for syklistenes sikkerhet

- Det ville gjøre det tryggere og bedre å sykle i Norge, sier Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening.

Sykkelsesongen er i gang og DinSide har skrevet en rekke artikler om syklister i trafikken, og hvilke regler både syklistene og bilistene må forholde seg til.

Vi har blant annet gjort oppmerksom på et par regler mange nok ikke har fått med seg:

Det ene er at du som bilist skal ha 1,5 meters klaring når du passerer en syklist på veien. Det andre er at du som syklist faktisk har vikeplikt når gang- og sykkelvei krysser bilvei, så sant ikke det er skiltet annerledes.

Disse reglene har nok overrasket mange. Og nå går faktisk Syklistenes Landsforening ut og ber om klarere trafikkregler på nettopp disse punktene, samt at det kommer et eget paragraf i trafikkreglene som oppsummerer hvilke plikter bilister har overfor syklister, og hvilke regler syklister må følge i trafikken.

Les også: Kan de sykle to i bredden?


Uoversiktelig og vagt

Rune Gjøs vil ha klarere trafikkregler for syklister. Foto: Syklistenes Landsforening
Rune Gjøs vil ha klarere trafikkregler for syklister. Foto: Syklistenes Landsforening Vis mer


Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening, forklarer nærmere:

- Ingen har fått med seg Statens vegvesens vurdering om at det skal være 1,5 meter, så vil vi ha dette skriftlig inn i trafikkreglene. I lovteksten står det bare at forbikjøring skal foregå på trygg og forsvarlig måte, men det står ikke hva dette er, sier Gjøs.

- Når det gjelder vikeplikt på gang- og sykkelvei, er mange syklister usikre på om veien som krysser er en vei eller avkjørsel. Ved avkjørsel, altså fra parkeringsplass, bensinstasjon og så videre, har syklisten ikke vikeplikt. Men det er ikke alltid lett å vite dette, heller ikke for bilisten. Her er det et stort potensiale for konfliktsituasjon. To av tre sykkelulykker skjer i kryss. Her må det være klarere regler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Hva slags regel ønsker dere?

- Vi mener at bil bør ha vikeplikt når bilvei krysser gang- og sykkelvei. Syklister bør ha prioritet. Da slipper syklister og bilister å lure på hva som er riktig. Hvis dette blir formalisert blir det enda tryggere og bedre å sykle i Norge.

Når det gjelder det siste kravet, dreier det seg om et ønske om å samle alle trafikkregler som gjelder syklister i en eget paragraf.

- I dag står plikter og rettigheter for syklister spredt i 19 paragrafer. Det hadde vært enklere om alle reglene samles i en paragraf. Det er gjort for fotgjengere, og bør også gjøres for syklister.

Gjøs forklarer at de to første punktene er noe Syklistenes Landsforening har jobbet for i 30 år, mens forslaget om å samle alle trafikkregler som berører syklister i en paragraf er nytt.

Billig måte å bedre syklistenes kår

- Vi har gitt dette forslaget til leder av transportkomiteen, Knut Arild Hareide. Vi føler ikke at regjeringen tar tak i det, men Hareide har lovet at han skal ta det opp i Stortinget. Vi har også sendt brev til samferdselsministeren og Veidirektoratet.

- Når håper dere at reglene blir endret?

- Regelendringer tar jo litt tid, men skal vi få mer og tryggere sykling i Norge, må vi ikke bare ha bedre og flere sykkelveier, men også bedre trafikkregler. Å endre trafikkreglene koster så å si ingenting. Det burde vært gjennomført i går, men kommer neste år er det en seier, sier Gjøs.