<strong>Midtdeler</strong> skal ikke lenger forbeholdes veier med høy trafikk. Foto: COLOURBOX
Midtdeler skal ikke lenger forbeholdes veier med høy trafikk. Foto: COLOURBOXVis mer

Vil ha mer midtrekkverk

Vegvesenet vil endre reglene slik at flere veier får midtrekkverk.

Mandag skrev DinSide om fartsreduksjonene som nå kommer på flere strekninger i landet. Mange vil se omskiltede veier, der ny fart er satt til 70 km/t fremfor 80. Begrunnelsen er at man mener tiltaket vil gi færre ulykker og færre drepte i trafikken.

Men nå kommer det en melding til fra Statens vegvesen: De åpner for midtrekkverk på veier med lavere trafikk enn det som settes som krav i dag. De ønsker altså å bygge lik vegstandard over lengre strekninger, sier Vegvesenet i en pressemelding onsdag.

Og kommer midtrekkverk på veier som har fått redusert fart, kan fartsgrensen igjen settes opp.

Se også hvorfor det bygges så mange rundkjøringer

Veier med lavere trafikk

Dagens krav om gjennomsnittstrafikk for bygging av midtrekkverk er nå 8.000 biler per døgn.

– De fleste vegene her i landet har lavere trafikk, og vi reduserer derfor kravene til gjennomsnittstrafikk på veger med midtdeler for å redusere ulykkestallene ytterligere, sier Lars Erik Hauer, direktør for Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

- Grensen på 6.000 er en rimelig avveining mellom mange hensyn. På veier med mindre trafikk enn 6.000 i gjennomsnitt er mange av ulykkene utforkjøringer, sier Hauer.

Beregninger indikerer at antallet hardt skadde og drepte vil gå ned med 50-55 personer årlig om alle veier med mer enn 6.000 biler i snitt per døgn får midtdeler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjekk de utrolige veikryssene

Sikkert, men dyrt tiltak

Midtdelere er regnet som et effektivt trafikksikkerhetstiltak, men det er langt fra gratis. Midtrekkverk på alle norske veier med gjennomsnittstrafikk på 6.000 eller mer per døgn øker behovet for riksveginvesteringer på anslagsvis fem milliarder kroner i følge Statens vegvesen.

– Større utbredelse av midtdelere i veiene villevært et effektivt bidrag til å redusere antall møteulykker, sa kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon etter en oppsummering av skadetallene for 2010.

Det var i alt 3.201 møteulykker i januar 2010, noe som er hele 44 prosent høyere enn i samme måned året før. Forsikringsselskapene mottok over 21.000 skademeldinger etter møteulykker i 2010. Det er en økning på 13 prosent i forhold til 2009.

Ikke la ting ligge løst i bilen