Vil forsure tilværelsen for trafikkbøller

Både Frankrike, Island, Storbritannia og Tyskland har allerede innført prikkbelastning-systemet. Nå kan det bli Norges tur.

Vil forsure tilværelsen for trafikkbøller

Vil forsure tilværelsen for trafikkbøller

  1. Slik skal trafikkbøller stanses


Tanken om førerkort-prikker er ikke ny. Allerede tidlig på 1980-tallet kom forslaget opp for første gang. Siden har flere ulike ordninger blitt lansert - uten at det har gitt noen resultater. Men denne gangen er det alvor. For i går sendte Statens vegvesen et gjennomarbeidet forslag ut på høring.

Hevet terskel

Og det er faktisk fullt mulig at forslaget blir vedtatt. Det tyngste motargumentet mot tidligere forslag har nemlig vært at terskelen for å tildele prikker har vært for lav. Dette har Statens vegvesen tatt hensyn til. De forslår nemlig at kun relativt alvorlige forseelser skal gi grunnlag for tildeling av prikker.

Positive bilorganisasjoner

I tillegg ser det ut til at Statens vegvesen ligger an til å få støtte fra flere hold. Vår ringerunde avslører nemlig at både Norges Automobilforbund, Kongelig Norsk Automobilklub, American Car Club of Norway og Motorførernes Avholdsforbund stiller seg positive til innføring av et prikk-system i Norge. Og nettopp støtten fra bilorganisasjonene kan bli tungen på vektskålen når politikerne i neste omgang skal bestemme seg.

Frykter yrkesforbud

Lastebileiernes Landsforbund og Norges Taxiforbund er imidlertid negative til forslaget. Deres medlemmer er avhengige av førerkortet i arbeidet, og vil i praksis bli utsatt for et yrkesforbud hvis de blir fratatt sertifikatet.
Men Statens vegvesen har forberedt seg på motstand og har formulert flere tunge argumenter for innføring av ordningen. Blant annet hevder etaten at innføring av prikkbelastning vil kunne medføre en betydelig reduksjon i antall skadde og drepte i trafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tungtveiende

Hvis det viser seg at Statens vegvesen har skikkelig belegg for dette argumentet, kan det bli svært ubehagelig for politikerne å stemme mot forslaget. Og politikerne kan bli nødt til å ta standpunkt i relativt nær fremtid. Høringsfristen går nemlig ut den 4. juli, om bare tre måneder.
Hva går så forslaget ut på? Det som er helt sikkert er at ferske bilførere bør være svært forsiktige hvis ordningen innføres. Du kan lese mer om forslaget her.

DinSide Bil har tidligere skrevet om utredningen av prikkbelastning. Saken kan du lese her.