Viktig å være klar over

Privat billeie:
Viktig å være klar over

KJØRELENGDE: En privat billeie-avtale vil sjeldent være lønnsom for den som kjører lite. Den som for eksempel kun kjører 10.000 kilometer i året vil betale en svært høy kilometerpris ved privat billeie-avtale. Ved lav kjørelengde vil også bilens "restverdi" etter leieperioden være relativt høy. Den som kjører lite bør derfor om mulig heller kjøpe bilen på ordinær måte.
 
RISIKO FOR RENTEØKNING: En privat billeie-avtale innebærer den samme risiko for renteøkninger som et ordinært billån med flytende rente.
 
INNHENT FLERE TILBUD: Tilbudene om privat billeie-avtale for en spesifikk bilmodell vil kunne variere fra forhandler til forhandler. Innhent flere tilbud.
 
ANALYSÉR TILBUDET: Før man inngår en billeie-avtale, må man alltid regne på avtalen. I vårt regneeksempel var kostnadene ved tradisjonelt billån og billeie-avtale identiske. Det finnes ingen garantier for at det samme gjelder for tilbudet du har mottatt. Hvis det totale leiebeløpet over tre år er det samme som eller lavere enn alternativet (renter etter skatt og antatt verditap) kan avtalen i utgangspunktet vurderes. I motsatt tilfelle må du være klar over at du betaler en merkostnad sammenlignet med banklån. Det må imidlertid understrekes at antatt verditap frem i tid er en svært usikker "vitenskap" og alltid vil måtte hvile på spekulasjoner.
 
LES KONTRAKTEN GRUNDIG: Les hele kontrakten grundig, også "den lille skriften". Ta spesielt rede på hvilke betingelser som gjelder hvis du skulle påføre bilen småskader og riper. Sjekk også opp hvilke konsekvenser det får hvis du kjører flere kilometer enn avtalt.