Veien full av eldre sjåfører

Eldrebølgen vil merkes i trafikkbildet også.

Det blir langt flere av dem i årene fremover. Foto: Colourbox
Det blir langt flere av dem i årene fremover. Foto: Colourbox Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Har du opplevd å bli liggende bak en gammel dame som kjører som, ja nettopp, en gammel dame? Eller vært utsatt for menn med hatt som bare peiser på inn i krysset og ignorerer vikeplikten fullstendig?

Jeg husker ennå bilturene med min farfar langs sommerkledte landeveier. Det gikk i grisetempo, og så var det bråbrems ved hvert kryss, sånn i tilfelle det kom en annen bilist kjørende skjult bak kornåkeren. Det gikk heldigvis alltid bra, men jeg husker at jeg tenkte at det kanskje ikke var noen kjempeidé at han var løs på norske veier.

OK, det finnes yngre bilister som også skaper krøll i trafikken, men det må gå an å si at sjansen er større for at det er en eldre sjåfører som ikke helt klarer å lese trafikkbildet og reagere raskt nok.

Og hvis du synes du ofte kommer borti eldre sjåfører i dag, så gled deg til eldrebølgen slår inn for fullt. Allerede om ti år begynner etterkrigsbarna å dra på åra, og dem er det mange av. I 2010 var det 625.000 nordmenn over 67 år. Om bare ti år, i 2020, vil dette tallet ha steget til rundt 800.000, ifølge prognoser fra SSB.

I tillegg vil så og si "alle" 70- og 80-åringer da ha lappen, i motsetning til før, da det ikke var så vanlig å ta førerkortet. Prognoser viser at i 2020 vil ni av ti i aldersgruppen 65-85 år ha førerkort.

- Vi vet ikke så mye om hvilke konsekvenser denne kraftige økningen vil få for ulykkesutviklingen i trafikken, sier Marit Wroldsen Dahl i Statens vegvesen.

- Det er et sunnhetstrekk når et samfunn kan skilte med mange eldre bak rattet, for det er en klar sammenheng mellom mobilitet, helse og livskvalitet. Likevel vet vi at risikoen for å bli involvert i en trafikkulykke øker fra 65 år, og særlig fra fylte 75 år. Og når man er rundt 70 år er det lenge siden man tok førerkortet, og trafikkbildet har endret seg mye siden da.

Dahl jobber spesielt med Vegvesenets prosjekt Bilfører 65+, som blant annet arrangerer frivillig oppfriskingskurs for alle over 65 år.

- I løpet av 2011 sender vi ut invitasjon til alle som fyller 70 år om å være med på oppfriskningskurs. Dette er et interessant og spennende kurs som har dokumentert effekt på risiko, sier Dahl.

På disse kursene har kursdeltakere gjerne spørsmål om følgende: rundkjøringer, vikeplikt, veioppmerking, trafikkskilt, fletting og kjøring inn på motorvei.

- Trafikkbildet er blitt mer krevende, og som bilister blir vi møtt med nye kjøremønstre og regler. For eldre bilister er det særlig kjøring inn i kryss, avsvingninger til venstre og feltskifte som byr på utfordringer. I mange tilfeller der eldre bilister er involverte i ulykker dreier det seg om brudd på vikeplikt opg stopplikt. Eldre bilister har også økt risiko for å kjøre på fotgjengere, forklarer Dahl.

Er du venn med rundkjøringen?

Hvordan er reglene?


Når man har fylt 70 år må man til fastlegen og få legeattest på at man er skikket til å kjøre bil. Legen sjekker da om synet er godt nok, og om helsen generelt er bra. Det vriene for legen er å vurdere reaksjons- og vurderingsevnen til føreren. Evnen til å ta raske avgjørelser i trafikkbildet er essensiell når man kommer opp i vriene situasjoner.

Dersom legen anser at man fortsatt er skikket til å kjøre, vil man få en legeattest som skal oppbevares sammen med førerkortet. Gyldighetstiden på denne attesten avgjøres av legen, men er som regel 3-5 år. Den kan også settes til ett år, dersom legen mener det er best.

Dersom man ikke regnes som skikket til å ha gyldig førerett, som det så fint heter, vil legen melde fra til fylkesmannen eller helsetilsynet, som igjen ber politiet sende en anmodning om at førerkortet innleveres. Legen vil som regel også be personen selv å kontakte politiet for å levere inn førerkortet.

Les også: Det verste er andre sjåfører - vi selv er upåklagelige

Foreslår heving av aldersgrense til 75 år

- I dag er det slik at man må ha legeattest fra man er 70 år sammen med førerkortet, for at dette skal være gyldig. Det er foreslått å heve denne aldersgrensen til 75 år, dette vil i så fall gjelde fra 2013, sier Dahl.

Per i dag er altså reglene at bilister som er 70 år må til legen og få legeattest på at de er skikket til å kjøre bil.

- Alle leger, optikere og psykologer har meldeplikt dersom de ser at helsen ikke er god nok. Det er helsa, og ikke alderen din som avgjør om du kan fortsette å kjøre eller ikke. Og du har selv et ansvar for å oppsøke lege for undersøkelse uansett alder, dersom du er i tvil om at helsekravene er oppfylt, sier Dahl.

- Jobber Vegvesenet med konkrete tiltak for å møte denne eldrebølgen på veiene? For eksempel ved at disse oppfriskingskursene blir obligatoriske eller at veimønsteret blir mer oversiktlig for eldre sjåfører?

Hvilke regler bør gjelde for eldre med førerkort? (Avsluttet)
Dagens ordning fungerer greit(21%)
Obligatorisk oppfriskingskurs fra 70 år holder(21%)
Ny oppkjøring ved 70 år(19%)
Legeattest med 1 års varighet fra 75 år(18%)
Legeattest med 1 års varighet fra 70 år(16%)
Ny oppkjøring ved 75 år(6%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Vi har ingen planer om obligatorisk kurs for eldre i dag, vi tror læringseffekten på frivillige kurs er langt bedre. Når det gjelder veiutforming og trafikksystemer jobber vi konstant med å kvalitetsforbedring for å øke sikkerhet og mobilitet for alle, sier Dahl.

Du kan få en smakebit av hva oppfriskingskurset går gjennom om du går inn på Vegvesenets nettsider. Kanskje noen tips å plukke opp også for yngre sjåfører?

Hvis du ønsker å melde deg på et oppfriskingskurs, kan du gjøre det her.

Eldre sjåfører og ulykker

Statistikk viser at eldre sjåfører er mer ulykkesutsatte enn andre. her er et knippe fakta:

  • Ulykkesrisikoen per kjørte kilometer øker allerede fra 60-årsalderen. Særlig etter 75-årsalderen er det mange som ikke lenger bør kjøre bil.
  • Bilførere over 75 år er aldersgruppen som er innblandet i flest ulykker, hvis vi ser bort fra bilførere på 18-19 år.
  • Eldre bilførere er oftere skyldig part i ulykker de er innblandet i. De er overrepresentert i kryssulykker og ulykker ved feltskifte.
  • Jo eldre man blir, jo dårligere blir synet. Allerede ved 50-årsalderen reduseres horisontalsynet fra 170 til 140 grader.
  • Eldre bruker lenger til på å tilpasse seg mørke (f.eks. i tunneller), og bruker lengre tid på å få normalt syn skulle de bli blendet av møtende bil.
  • Det anslås at 20-30 personer med demens fortsetter å kjøre bil.
Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens ved Ullevål sykehus