Vegdirektoratets krav til en sikker skolevei

Hver dag beveger drøye 60.000 seksåringer seg ut i trafikken på vei til skolen. Men for at skolevegen skal kunne defineres som sikker må den oppfylle visse krav.

Dette er kravene som vegdirektoratet har utformet for at skoleveien skal kunne defineres som sikker. Dersom disse kravene ikke oppfylles har elevene som til daglig bruker veien som sin skolevei krav på gratis skoleskyss. Det gjelder også dersom barnet bor innenfor grensen til gratis skoleskyss som er to kilometer.

Kravene tar for seg både ferdsel langs bilvei og kryssing. Kravene til gangfelt og fortgjengeroverganger forandrer seg alt etter hvilken fartsgrense som gjelder på strekningen.

Krav til ferdsel langs bilvei

FartsgrenseKrav
30 km/hFysisk fartsdemping
40 km/hFortau, fysisk fartsdemping eller bredere skuldre (Bare ved moderat eller liten trafikk)
50 km/hFortau, eventuelt fysisk fartsdemping og fartsgrense 40 km/h
60 km/hGang- og sykkelvei, eventuelt fortau
70 km/hGang- og sykkelvei, eventuelt fortau og særskilt fartsgrense 60 km/t
80 km/hGang- og sykkelvei, eventuelt fortau og særskilt fartsgrense 60 km/t

Krav til kryssing av bilvei

FartsgrenseKrav
30 km/tFysisk fartsdemping
40 km/tBelyst gangfelt og fysisk fartsdemping, eller opphøyd belyst gangfelt
50 km/tTrafikklys, eventuelt opphøyd, belyst, gangfelt og særskilt fartsgrense 40 km/t.
60 km/tGangbru eller tunnel, eventuelt trafikklys eller opphøyd, belyst, gangfelt og nedsatt  hastighet til 40 km/t.
70 km/tGangbru eller tunnel, eventuelt trafikklys og nedsatt hastighet til 60 km/t.
80 km/tGangbru eller tunnel, eventuelt trafikklys og nedsatt hastighet til 60 km/t.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.