Vegdirektoratet 1998: Stopp statistikken

I 1998 sendte Vegdirektoratet et pålegg til alle trafikkstasjonene i Norge: All offentliggjøring av strykstatistikk for den enkelte trafikkskole måtte opphøre!

Og siden den gang har Vegdirektoratet stått steilt på sitt. Brev og påklage har vært sendt til Trafikkstasjonen og Vegdirektoratet, men enhver henvendelse om innsyn i statistikken for den enkelte trafikkskole i Oslo har blitt blankt avvist. Inntil nylig, hvor de altså snudde på hælen og ga tillatelse til innsyn i statistikken.

Vi kontaktet underdirektør i Trafikkontoret i Vegdirektoratet, Sonja Sporstøl, for en forklaring på pålegget og snuoperasjonen.

- Grunnen til at vi i 1998 påla trafikkstasjonene å ikke offentliggjøre slik statistikk, var at vi ikke syntes det var riktig å gå ut med det så lenge opplæringa var så mye opp til den enkelte. Etter omlegginga i 1995 med redusert obligatorisk opplæring, var bare 9,5 timer obligatorisk. Kjøreskolene hadde ikke hatt noe særlig hånd om eleven, og det blir derfor ikke riktig å la skolene stå ansvarlig for dette, sier Sportsøl.

At Vegdirektoratet nå har endret syn på dette og nå tillater innsyn i disse dokumentene ved Oslo Trafikkstasjon, forklarer Sporstøl slik:

- Vi sa nei fordi trafikkstasjonen ikke hadde konsesjon fra Datatilsynet til å innhente disse dataene. Våre jurister vurderte det til å være ulovlig innsamling av data, og at vi dermed ikke kunne offentliggjøre det. Vi ble kontaktet av Datatilsynet, som hevdet at dette var uvesentlig, dataene var der og det skal man gi innsyn i så fremt det ikke er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven. Våre jurister måtte igjen se på saken, og vi fant da at statistikken kunne offentliggjøres.