Utenlandske biler: Hold deg langt unna!

Setter du deg i førersetet i en utenlandskregistrert bil, risikerer du å bli sittende igjen med en kjemperegning. Vi forteller deg om det skremmende regelverket.

Har du hørt om "midlertidigforskriften"? Ikke? Du er sannsynligvis i godt selskap. Vi antar i hvert fall at en stor del av Norges befolkning ikke kjenner denne skumle forskriften, som i aller verste fall kan gjøre deg til gjeldsslave.

Hovedpoenget med midlertidigforskriften er at kun utlendinger (personer med "fast oppholdssted utenfor Norge" og "midlertidig opphold i Norge") lovlig kan kjøre utenlandske biler i Norge.

Nordmenn (juridisk: "person med fast oppholdssted i Norge") derimot, bør sky utenlandskregistrerte biler som pesten. Det er nemlig slik at du som nordmann risikerer å betale full toll og engangsavgift hvis du blir tatt for å kjøre med en utenlandskregistrert bil. Og ikke nok med det - i tillegg risikerer du å måtte betale et såkalt "administrativt tillegg". Sistnevnte kan i verste fall alene utgjøre titusenvis av kroner.

Høye norske nybilpriser

ILLUSTRASJON: Per Ervland
ILLUSTRASJON: Per Ervland Vis mer

Utenlandske biler: Hold deg langt unna!

  1. Eksempler på avgiftskrav


Men hva er egentlig bakgrunnen for den skremmende forskriften? Jo, Norge har et av verdens strengeste bilavgiftsregimer (kun Danmarks bilavgifter er høyere). Først må du som norsk nybilkjøper betale 25 prosent merverdiavgift (moms) på bilens innførselsverdi (tollverdi). Deretter må du betale en såkalt engangsavgift (også kalt registreringsavgift). Denne består av tre komponenter; vektavgift, effektavgift og CO2-avgift.

Engangsavgift og moms utgjør vanligvis rundt halvparten av nybilprisen for en normal familiebil. For enkelte heftig motoriserte biler utgjør de offentlige avgiftene langt over halvparten av kundeprisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stanser avgiftsfrie bilkjøp i utlandet

Norske nybilpriser er altså blant verdens høyeste. I de fleste andre europeiske land er bilprisene langt lavere, for eksempel i Sverige. Der koster mange personbiler ned mot halvparten av hva de gjør i Norge.

Derfor er det selvsagt fristende for en nordmann å kjøpe sin nye bil i Sverige eller andre utland. Dette er for så vidt fullt mulig - det eksisterer ikke noe forbud mot å kjøpe seg bil i andre land. Om du sparer så mange kroner på det, er derimot usikkert. Som nordmann slipper du nemlig ikke unna de norske bilavgiftene uansett hvordan du vrir og vender på det. For at du skal ha lov til å kjøre bilen, må den være registrert i Norge og ha norske kjennetegn. Og hvis du skal få en bil registrert her i landet, må du først betale avgiftene.

Midlertidigforskriften er blant de norske myndighetenes viktigste virkemidler for å forhindre at du og andre nordmenn kjører rundt i billige, utenlandskregistrerte biler uten å betale norske bilavgifter.

Eierskap ingen betydning

Litt forenkelt kan vi si at forskriftens hovedbudskap er at du (som har fast oppholdssted i Norge) automatisk utløser norske avgiftskrav om du blir tatt i å kjøre en utenlandskregistrert bil i Norge.

Og så kommer det spesielle og skumle: Det har i denne sammenheng ingen relevans om du eier bilen eller ikke. Regningen utstedes til deg uansett om den eies av din svenske tante, din tyske venn eller et dansk leiebilfirma.

Eksempler på hvor høy regningen kan bli, finner du her.

Beslag

I tillegg vil det aktuelle tollkontoret kunne ta beslag i bilen for å sikre merverdiavgift-delen av avgiftskravet. Har du ikke råd til å betale merverdiavgiften, får du heller ikke bilen tilbake.

Engangsavgiften derimot, blir overlatt til Statens Innkrevingssentral og kan betales etter at bilen er utlevert.

Enda større regning

I tillegg vil du vanligvis bli ilagt et såkalt "administrativt tillegg". Tollmyndighetene har faktisk anledning til å ilegge inntil 200 prosent i administrativt tillegg - altså et beløp som er dobbelt så høyt som summen av moms og engangsavgift.

Ifølge tollmyndighetene har imidlertid en så høy sats aldri vært tatt i bruk. I stedet opereres det vanligvis med rundt 15 prosent tillegg ved uaktsomhet og 40 til 50 prosent ved forsett.

Det betyr at regningen blir enda større. Hvis du er norsk bør du altså holde deg langt unna førersetet i utenlandskregistrerte biler.

Passasjer: OK

For å unngå å skape panikk, må det imidlertid understrekes at du ikke løper noen risiko ved å sette deg i passasjersetet i en utenlandskregistrert bil. Det er kun som fører du risikerer å sette deg i en svært vanskelig situasjon.

Eier er med: OK

Du kan også risikofritt kjøre en utenlandskregistrert bil dersom "berettiget" person er med i bilen. Med "berettiget" menes i denne sammenhengen en "person med fast oppholdssted utenfor Norge" eller en nordmann ("person med fast oppholdssted i Norge") som har søkt og fått unntak i henhold fra midlertidigforskriften.

Flere unntak - men husk søknad

Midlertidigforskriften inneholder også flere unntak, blant annet i sammenheng med "virksomhetstransport", "transitt", "demonstrasjon", "flytting", "firmabil", "utleiebil" og "kortvarig bruk" (paragraf 5).

Felles for alle disse unntakene er imidlertid at de forutsetter at du har søkt og fått tillatelse fra tollmyndighetene før du setter deg i førersetet på norsk jord.

Leiebil - husk stempel

Når det gjelder utenlandsk leiebil, holder det å kjøre innom norsk tollmyndighet ved passering av grensen. Her vil du få et stempel i leiekontrakten som gir deg tillatelse til å kjøre rett til det aktuelle bilutleieselskapets norske representant.

Hvis du lar være å innhente tillatelse - eller hvis du kjører mer med den utenlandske leiebilen enn tillatelsen gir åpning for - risikerer du imidlertid brudd på midlertidigforskriften med påfølgende avgiftskrav.

Formildende omstendigheter

Selv om du skulle bli tatt i brudd på midlertidigforskriften, er ikke alt håp ute. Det eksisterer faktisk visse formildende omstendigheter. For eksempel vil man kunne slippe å betale hvis man har tatt i bruk et utenlandskregistrert kjøretøy i sammenheng med "nødsituasjoner". Det åpnes også for at "feilinformasjon fra kompetent myndighet" kan gi fritak. Også "kortvarig bruk" kan ifølge forskriften gi fritak. Vi forstår det imidlertid slik at sistnevnte vanligvis tolkes svært strengt.

Ifølge tollmyndighetene hender det også at det reageres mildere i situasjoner der det er klart at den aktuelle personen ville ha fått godkjent en søknad om midlertidig bruk, men der vedkommende har glemt å søke. Men selv om vedkommende i slike situasjoner kan slippe å betale moms og engangsavgift, er det av preventive hensyn vanlig å ilegge et "administrativt tillegg".

Kan registreres i Norge

Den som er så uheldig at han eller hun kommer opp i en slik situasjon, skal være klar over at den utenlandske bilen lovlig kan registreres i Norge så snart avgiftene er betalt. Det betyr at man kan kjøpe bilen av den utenlandske eieren og beholde den selv. Alternativt kan man selge bilen her i landet. På den måten vil man vanligvis i det minste kunne "få tilbake" noen av de innbetalte avgiftskronene.

Eksempler på hvor høy regningen kan bli, finner du her.

Kilder: Toll- og avgiftsdirektoratet, Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandskregistrert motorvogn i Norge av 20. juni, Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer til engangsavgiften med tilhørende regelverk, Forskrift om fastsettelse av varers tollverdi.

Denne artikkelen ble første gang publisert på DinSide november 2008.

Relaterte artikler:

  • DinSide Motors juveler