USA: Flere velger utenlandske biler

Amerikanerne blir stadig mindre lojale mot egen bilindustri. Dermed øker de utenlandske bilprodusentene sine markedsandeler.

Ved utgangen av mai hadde amerikanske bilforhandlere klart å finne kunder til snaue 4,0 millioner personbiler ("light vehicle"). Dette er selvfølgelig en vanvittig mengde biler. Likevel - den 1. juni i fjor kunne de samme bilforhandlerne feire at de hadde klart å selge hele 6,2 millioner biler.

Det betyr at det amerikanske bilsalget så langt i år har gått tilbake med hele 36,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Eller sagt på en annen måte - mer enn én av tre nybilkunder har forduftet.

Den voldsomme svikten i nybilsalget rammer i utgangspunktet alle som opererer i det amerikanske bilmarkedet, uansett om de produserer, importerer eller selger biler - og uansett om de er amerikanske, japanske, europeiske eller koreanske.

Store forskjeller

Hvis man kikker nærmere på den amerikanske bilsalgstatistikken, blir det imidlertid tydelig at enkelte merker og produsenter lider mer enn andre. For eksempel opplever amerikanske Chrysler en tilbakegang på hele 58,0 prosent, mens europeiske Smart bare har mistet 15,8 prosent av salget sammenlignet med fjoråret. Og mens GM-eide Saturn taper 57,7 prosent, taper europeiske Mini bare 20,8.

Riktignok er ikke bildet entydig. Ford-eide Lincoln, som er det amerikanske merket som klarer seg best, faller "bare" 28,8 prosent. Samtidig faller japanske Suzuki nesten dobbelt så mye, 56,4 prosent.

Importbiler vinner markedsandeler

USA: Flere velger utenlandske biler


Men når man summerer tallene for USA-produserte biler ("domestic") viser det seg at disse går tilbake med 38,2 prosent. De importerte bilene slipper imidlertid unna med 31,7 prosent tilbakegang. Og det betyr at de importerte bilene vinner markedsandeler.

Mens nybilimporten ved utgangen av mai i fjor utgjorde 25,3 prosent av det totale nybilmarkedet, har de importerte bilene nå 27,2 prosent av det amerikanske markedet. Det innebærer en fremgang på nesten 2,0 prosentpoeng. Og husk - det faktum at flere amerikanere svikter egne merker og i stedet velger importerte biler, kommer på toppen av det faktum at nybilsalget er katastrofalt lavt - sett med amerikansk bilindustris øyne.

Produserer biler på amerikansk jord

USA: Flere velger utenlandske biler


I denne sammenheng skal det også nevnes at de aller fleste "fremmede" bilprodusentene som opererer i det amerikanske markedet har bygget bilfabrikker i USA. Bilene som produseres ved disse fabrikkene klassifiseres imidlertid som "domestic" og kommer derfor i tillegg til import-tallene. For eksempel ble 320.000 av 388.000 solgte Hondaer så langt i år, produsert i USA. Det betyr at utenlandske bilprodusenters markedsandel i realiteten er langt høyere enn nevnte 27,2 prosent skulle tilsi.

Subaru, Hyundai og Kia

USA: Flere velger utenlandske biler


Det er først og fremst tre utenlandske merker som utpeker seg som vinnere i det amerikanske markedet; japanske Subaru og de koreanske søstermerkene Hyundai og Kia. Subaru har solgt nesten 75.000 biler, som en tilbakegang på bare 1,8 prosent. Hyundai og Kia har solgt henholdsvis 167.000 og 121.000 biler og taper ikke mer enn 7,9 og 6,8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nysgjerrig på hvordan alle de andre merkene har gjort det? Vi kommer snart tilbake med en ny artikkel der vi ser nærmere på det amerikanske bilsalget.

Kilde: Automotive News

Les også:

  • Massakre hos General Motors
  • DinSide Motors juveler