UP: - Åpenhet om kontroller gir ingen effekt.

Åpenhet rundt hvor trafikkontroller skal arrangeres er siste skrik for å forsøke å få ned trafikkulykkene i Sverige. Her til lands har også metoden vært brukt, men liten respons har stoppet prosjektet.

-- Vi har tidligere offentliggjort hvor vi har trafikkontroller gjennom media her hjemme, men i følge våre målinger har det ikke hatt noen effekt verken på hastighetsnivået eller hvor mange som ble tatt i kontrollene, forteller politioverbetjent Johs Mehammer i Utrykningspolitiet.

Lavere hastighet er målet

Målet med å gå ut med hvor trafikkontrollene arrangeres har vært for å forsøke å få redusert hastighetsnivået, men resultatene her til lands har vært nedslående. - Vi kniper like mange uansett om vi har gått ut med kontrollsted eller ikke, forteller Mehammer.

Og akkurat derfor ser han på offentliggjøring av kontrollsted som lite aktuelt.

-- Målet med offentliggjøring må være å få redusert hastigheten på de strekningene hvor vi sier at vi arrangerer kontroller, men når vi ser hvor liten effekt det faktisk har ser vi liten vits i å gjøre det. Hadde dette derimot hatt noen innvirkning på fartsnivået hadde offentlighet rundt kontroller absolutt vært aktuelt, sier Mehammer.

Åpenhet hos søta bror

I Sverige har man nettopp begynt med åpenhet rundt trafikkontroller, og resultatene er så langt positive. I følge Trafikkpolitiet i Stockholms Län går både hastigheten og antall råkjørere ned. Og det er akkurat det som er målet. For ved å gå ut med på hvilke vegstrekninger kontrollene foretas, mener politiet at bevisstheten rundt hastighet styrkes og trafikksikkerheten økes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Full åpenhet er det likevel ikke, for selv om politiet oppgir på hvilken strekning kontrollen foregår legger de heller ikke skjul på at de også foretar kontroller uten å varsle på forhånd.