Unntak i tollregler om ”flyttebil”

Tollvesenet følger regelverket nøye. Likevel finnes det enkelte unntak i reglene, som kanskje kan hjelpe deg til å få med bilen hjem på flyttelasset.

Du skal ikke tro at Tollvesenet ser gjennom fingrene når det gjelder oppfyllelse av kravene til å ta med seg bil avgiftsfritt til Norge ved innflytting. Oppfyller du ikke alle kravene, hjelper det ikke med tårer og fantastiske historier. Likevel finnes det enkelte unntak i regelverket, som kanskje gjør at du likevel kvalifiserer til avgiftsfritak eller –nedsettelse.

Utflyttet i mindre enn 5 år?

Hvis du har bodd utenlands og har vært meldt utflyttet fra Norge lengre enn i 2 år, samt oppfyller øvrige vilkår for ”flyttebil”, har du krav på nedsatt avgift når du flytter med deg et kjøretøy hjem til Norge. Fradraget fastsettes i følge bilens alder (f.o.m. første gang kjøretøyet ble registrert i offentlig register og frem til din innreise til eller bilens ankomst i Norge):

 • Bilens alder er over 1 år = 20% fradrag

 • Bilens alder er over 2 år = 35% fradrag

 • Bilens alder er over 3 år = 50% fradrag

 • Bilens alder er over 4 år = 55% fradrag

 • Bilens alder er over 5 år = 65% fradrag

 • Bilens alder er over 6 år = 75% fradrag

 • Veteranbil (30 år eller eldre) = avgift må betales, men husk at det er vesentlig lavere avgifter på innførsel av ”veteranbil” enn ”eldre bruktbil”. Dokumentasjonskravene for innføring av biler er dessuten mye enklere.


 • Artikkelen fortsetter under annonsen

  Unntak fra krav om utflytting

  Merk deg at det finnes enkelte unntak til kravet om å ha vært meldt utflyttet i Folkeregisteret i minst 5 år:

 • Hvis du har bodd i utlandet i minimum 10 år, men ikke har meldt utflytting, kan du likevel kvalifisere som utflyttet hvis et slikt langt faktisk opphold i utlandet kan dokumenteres.
 • Hvis du ved utreise ikke oppfylte Folkeregisterets vilkår for å få registrert utflytting, kan du likevel senere bli ansett for å være utmeldt. Dette gjelder hvis du i løpet av utenlandsoppholdet får endret din status/situasjon slik at du får rett til å melde utflytting. Slike forhold må dokumenteres, og starttidspunktet for utenlandsoppholdet regnes fra det tidspunktet du tidligst kunne ha fått registrert utmelding.
 • Norske embets- og tjenestemenn som er beordret til tjeneste i utlandet og som ikke kan få meldt utflytting på de angitte vilkår, slipper kravet om melding om utflytting. Dette unntaket gjelder ikke ektefeller eller andre som ikke har blitt beordret til tjeneste i utlandet.
 • Unntak til 1 års registreringstid

  Det finnes enkelte omstendigheter hvor det kan gis unntak til regelen om 1 års registreringstid:

 • Ved separasjon, skilsmisse eller ektefelles død.
 • Ved totalhavari eller tyveri av bilen.
 • Merk at kjøretøyet som innføres i stedet for den totalhavarerte eller stjålne bilen må være et tilsvarende kjøretøy (type, årsmodell og verdi). Disse omstendighetene må kunne dokumenteres.

  Dessverre kan det være vanskelig å finne det Tollvesenet kaller et ”tilsvarende” kjøretøy, hvis uhellet skulle være ute. Hvis bilen din blir totalhavarert eller stjålet før den er ett år gammel og klar for hjemflytting, så er det ikke alltid enkelt å finne en like ”ny” bruktbil eller ny bil av samme årgang. Hvis du i stedet finner en bruktbil som er litt eldre enn din originale bil, så merker du ofte at mange bileiere ikke behandler bilen sin like varsomt som deg (som har investert i en ny bil før hjemreisen, og antagelig vis behandler den deretter).

  (Kilde: Tollvesenet).