Unngå Vålerengtunnelen

I sammenheng med omfattende vedlikeholdsarbeider stenges Vålerengtunnelens nordgående løp i dag.

Nordgående løp (mot Gardermoen) vil være stengt for all trafikk til mandag 13. mai. All trafikk i begge retninger vil i de nærmeste fem dagene sluses gjennom sørgående løp (mot Oslo Sentrum), noe som helt sikkert vil gi saktegående trafikk, spesielt i rushtidene.

Har du muligheten, råder vi deg derfor til å velge alternative ruter de nærmeste dagene.

Nattestengt til 29. juni

Den 13. mai til 29. juni åpnes nordgående løp for trafikk på dagtid, men vil i denne perioden være nattestengt.

Så, den 29. juni stenges nordgående løp igjen for all trafikk hele døgnet. Løpet vil denne gangen være stengt til 18. august.

Evighetsprosjekt

Unngå Vålerengtunnelen

Den 18. august avsluttes arbeidet med Vålerengtunnelen for denne gang. Men hvis du trodde Vegvesenet ville bli ferdige i sommer, må du tro om igjen. Til neste år, nærmere bestemt i juli og første halvdel av august 2003, er det på'n igjen.