Unngå MC-ulykker – bruk fjernlys!

I 1996 fikk MC-ulykker et fatalt utfall for 17 personer. I fjor var de dystre tallene 46 ofre. Hittil i år har 20 mennesker mistet livet i slike ulykker, mot 17 for tilsvarende periode for rekordåret 1998. -- Bruk fjernlys, er oppfordringen fra NMCU.

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at det oftest er bilistenes feilbedømming som er direkte årsak til ulykkene. De aller fleste ulykker skjer nemlig når en motorsykkel og en bil krysser kurs, typisk i utkjøringer og i gatekryss der bilføreren har vikeplikt for motorsykkelen.

Enten er det slik at bilisten ikke ser motorsykkelen i det hele tatt, eller bilisten feilbedømmer bilens hastighet.

Mer synlig MC

Men det nytter lite å vite at man hadde retten på sin side dersom ulykken fører med seg alvorlige kvestelser for den nokså ubeskyttede motorsyklisten.

- Bilistene må bli mer bevisste på motorsykkelen i trafikkbildet, sier Pål Andreassen iNorsk Motorcykkel Union, NMCU, men har intet fasitsvar på hvordan dette skal skje, annet enn at trafikkopplæringen må bedres. Han er også pinlig klar over at motorsyklistene må få bedre opplæring og bevisstgjøres på det faktum at de er svært lite synlige.

Motorsyklistene må bli mer synlige i trafikkbildet, er myndighetenes parole.

-- Vegtrafikkmyndighetene må nå undersøke hvilke tiltak som fungerer, slik at trafikanter på to hjul blir mer synlige, sier fungerende trafikksjef i Oppland, Magne Noet i en pressemelding. Han fortsetter: -- Noen motorsyklister har begynt å kjøre med fjernlys på dagtid for å synes bedre, men dette er ingen løsning. Det er heller ikke lovlig etter dagens forskrifter fordi fjernlys ikke er godkjent som kjørelys, avslutter Noet. Henvisningen til NMCU er nærmest direkte, organisasjonen har oppfordret sine medlemmer til å bruke fjernlys på dagtid for å synes bedre i trafikkbildet.

-- Vår oppfordring står fast, fastholder Pål Andreassen i NMCU. Organisasjonen henviser til at myndighetene møter seg selv i døra med hensyn til kjørelys, da det i juridiske kommentarer til Vegtrafikkloven heter at ”forbudet mot fjernlysbruk er begrenset til faktisk blending av annen trafikant. Av hensyn til trafikksikkerheten bør det ikke legges for strenge bånd på bruken av fjernlys”.

NMCU hevder derfor at deres medlemmer kan bruke fjernlys på dagtid under forutsetning av at det brukes på en slik måte at det ikke blender annen trafikk.

I påvente av at vegtrafikkmyndigheten skal undersøke, granske, og komme frem til en konklusjon høres dette ut som et effektivt tiltak for å gjøre de tohjulte mer synlige i trafikkbildet…

Les også:

  • Vår artikkel om hvordan MC-ulykker kan unngås

  • MC-ulykker under lupen