Unngå køen -spar tusener

De fleste var sikkert klar over det fra før, men nå er det altså slått fast igjen: Du kan spare tusenvis av kroner i året på å kjøre utenom rushtiden.

Undersøkelsen er utført av svenske MTC(motortestcenteret) som ligger under Bilprovningen. Resultatene der viser at en moderne bil med katalysator bruker fire ganger mer drivstoff når den kjører i kø, enn hvis den kjører når trafikken flyter normalt. En eldre bil uten katalysator bruker fem ganger mer drivstoff i køstamping, enn i vanlig flyt.

2 liter mer per mil..

Overført i kroner og øre, som sikkert sier mer for de fleste enn et forbrukstall, kan det bety tusenvis av kroner spart hvis du unngår rushtiden. Undersøkelsen fra MTC viser at en moderne bil på den aktuelle trafikkstrekningen i gjennomsnitt brukte 0,62 liter per mil ved kjøring i normal trafikkflyt. Under køståing føk forbruket på de samme bilene opp til 2,65 liter per mil. Du bruker altså 2,03 liter mer drivstoff per mil når du kjører i kø!

..tilsvarer 4.385 i året

Vi tenker oss følgende regnestykke: Du kjører til og fra jobb, hver dag hele året. Du kjører i rushtrafikk både om morgenen og om ettermiddagen, og gjennomsnittlig strekning i rushtrafikk er 5 kilometer hver vei, altså 1 mil i kø hver dag. I løpet av 1 måned utgjør dette 40,6 liter ekstra drivstoff, i forhold til det du ville brukt hvis du unngikk køen. Med dagens bensinpriser -- la oss si at du var så heldig å kjøpe bensin til ni kroner per liter, utgjør dette 365,4 kroner per måned. I løpet av ett år blir dette 4.384,80 kroner. Har du en eldre bil, som bruker 2,65 liter ekstra drivstoff per mil, blir det enda dyrere å kjøre i rushtrafikken. I løpet av ett år bruker du da 5.724 kroner ekstra på drivstoff, for å få lov til å stå og stampe i kø…

Artikkelen fortsetter under annonsen

Unngå køen -spar tusener

  1. Resultatene

CO2-utslippet firedobles

Et annet viktig aspekt i denne sammenheng, er selvfølgelig utslippet fra bilene og de konsekvensene dette har på miljøet. Når forbruket øker under køståing, øker også utslippene. For en moderne bil med katalysator betyr en firedobling av forbruket også en firedobling av CO2-utslippet (karbondioksid). Utslippet av CO (karbonmonoksid) blir hele 11,5 ganger høyere i følge MTC sine målinger. Utslippet av HC (hydrokarboner) blir 15,1 ganger høyere, og utslippet av Nox (Nitrogenoksider) blir faktisk høyere når trafikken flyter bedre og farten blir høyere! Det mest interessante er imidlertid den drastiske økningen av bensinforbruket, og økningen av CO- og CO2-utslippene, da disse kommer opp i veldig store konsentrasjoner. CO2 og HC er med på å øke drivhuseffekten, og CO er skadelig for helsa vår, da den øker risikoen for hjerteproblemer hos mennesker med hjerte- og karsykdommer. NOx øker risikoen for luftveislidelser.

Selve undersøkelsen

MTC har brukt seks biler i denne undersøkelsen: fire moderne biler med katalysator, og to eldre biler uten katalysator -- alle bensindrevne. Undersøkelsene er gjort ved at forskere fra MTC har gjort målinger av trafikkflyten på Essingeleden i Stockholm, som er en stor gjennomfartsåre i den svenske hovedstaden. Registreringene er gjort på vanlige hverdager klokken 08.00, når trafikken er på sitt tetteste. Gjennomsnittsfarten ble da målt til 4,9 kilometer i timen. Så har tilsvarende målinger blitt gjort på ettermiddagen i 14.00-15.00-tiden. Gjennomsnittsfarten ble da målt til 68,9 kilometer i timen. Disse kjøremønstrene ble så tatt inn i laboratoriene hos MTC, hvor målingene av forbruk og utslipp ble gjort.

Her kan du se resultatene av målingene.