UNDERSØKELSE: Navigasjonssystemer farligere enn mobiltelefon

Bilen fylles stadig opp av elektroniske hjelpemidler, og de utgjør en trussel mot trafikksikkerheten. Amerikanske NHTSA slår alarm overfor navigasjonssystemene.

Debatten har rast lenge, og den begynte vel så smått å rase den gangen det ble vanlig med bilradioer. Siden har vi fått lovforbud mot å snakke i mobiltelefon når vi kjører bil, og nå har altså amerikanske NHTSA slått alarm mot navigasjonssystemene.

Vingler 90 prosent av tiden

For i følge undersøkelsen kan bilister bli distrahert i så mye som 15 sekunder når de bruker navigasjonssystemer. Grunnen er at mange av systemene bare kan innstilles ved hjelp av informasjoner på tekstvinduet og knapper. I rapporten slår NHTSA fast at førere som innstilte navigasjonssystemet mens de kjørte var utenfor sitt eget kjørefelt i så mye som 90 prosent av tiden de betjente systemet. Til sammenlikning var samme fører utenfor sitt eget kjørefelt i bare 7 prosent av tiden mens vedkommende snakket i mobiltelefon.

Stemmestyrt best

I rapporten slår NHTSA også fast at stemmestyrte systemer er bedre enn systemer som må betjenes ved hjelp av taster og tekstvinduer. Grunnen er at stemmestyrte systemer ikke tvinger føreren til å ta blikket bort fra veien, slik manuelle navigasjonssystemer gjør.

Undersøkelsen ble gjort på en testbane, med fire ulike typer navigasjonssystemer og mobiltelefoner med og uten håndfritt utstyr.