Ulykkesstatistikk:

Uansvarlig atferd

Dårlige sjåfører bak de fleste dødsulykkene.

DÅRLIGE SJÅFØRER: I hele 52 prosent av dødsulykkene på norske veier i fjor, var sjåførfeil en medvirkende årsak til at ulykken oppsto, konkluderer Statens vegvesen. Foto: Rune Korsvoll
DÅRLIGE SJÅFØRER: I hele 52 prosent av dødsulykkene på norske veier i fjor, var sjåførfeil en medvirkende årsak til at ulykken oppsto, konkluderer Statens vegvesen. Foto: Rune Korsvoll Vis mer

I over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier er høy fart en medvirkende årsak. Men det er en annen årsak som skaper enda flere tragiske ulykker: dårlige sjåfører.

I fjor omkom 108 personer på norske veier. I over halvparten av dødsulykkene var manglende førerdyktighet en medvirkende faktor til utfallet. Det viser en rapport fra Statens vegvesen, der 100 av dødsulykkene er studert i dybden.

- En eller flere faktorer knyttet til manglende førerdyktighet medvirket til 52 dødsulykker i 2018. Ofte er dette et resultat av liten erfaring og kunnskap, noe som fører til feilvurderinger og uansvarlig adferd, sier seksjonssjef Svein Ringen i Statens vegvesen.

SKUFFENDE: - Hele 33 prosent av de omkomne i bil brukte ikke bilbeltet. Mange av disse kunne trolig overlevd. Dette er skuffende tall, sier seksjonssjef Svein Ringen i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
SKUFFENDE: - Hele 33 prosent av de omkomne i bil brukte ikke bilbeltet. Mange av disse kunne trolig overlevd. Dette er skuffende tall, sier seksjonssjef Svein Ringen i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen Vis mer

Kraftig økning i rus

Han forteller at rapporten også avslører flere andre årsaker til dødsulykkene. Høy fart etter forholdene eller kjøring langt over fartsgrensen, var en sannsynlig medvirkende årsak i 41 prosent av ulykkene. Etter flere år med klar nedgang og etterfølgende stagnasjon i fartsulykkene, gikk disse ulykkene opp ti prosent i 2018 i forhold til året før.

Kjøring i ruspåvirket tilstand var en medvirkende årsak i 34 prosent av dødsulykkene i fjor. Dette er den største andelen rusulykker siden Statens vegvesen startet sitt analysearbeid i 2005. I tillegg frykter vegvesenet at det er store «mørketall» på området.

KRAFTIG RUS-ØKNING: Antall ruspåvirkede av de omkomne i 2018 var det høyeste noen gang. Politiet har blant annet tatt i bruk et nytt DrugTest apparat for å avsløre rus fra piller og narkotika blant bilførere. Foto: Politiet
KRAFTIG RUS-ØKNING: Antall ruspåvirkede av de omkomne i 2018 var det høyeste noen gang. Politiet har blant annet tatt i bruk et nytt DrugTest apparat for å avsløre rus fra piller og narkotika blant bilførere. Foto: Politiet Vis mer

- Veien selv er nesten aldri en utløsende faktor i disse dødsulykkene. Men når en ulykke først oppstår, er veiforhold medvirkende til å forsterke et allerede uheldig hendelsesforløp. De viktigste faktorene er veiens linjeføring, sikthindringer og tilstanden på veidekket, sier Ringen.

Mange kunne overlevd

Møte- og utforkjøringsulykker dominerte ulykkesbildet i 2018. Hele 39 personer omkom i utforkjøringsulykker, mens 37 mistet livet i møteulykker. I tillegg omkom 16 motorsykkelførere.

- Manglende bruk av sikkerhetsutstyr var medvirkende til skadeomfanget i mange av disse ulykkene. Hele 33 prosent av de omkomne i bil brukte ikke sikkerhetsbeltet, mens fire av MC-førerne ikke brukte hjelm eller brukte feil hjelm. Dette er skuffende tall. Våre analyser viser at mange av disse kanskje kunne overlevd dersom de hadde brukt sikkerhetsutstyret, sier Ringen.