Tut og kjør Trafikkskole

Tut og kjør Trafikkskole startet opp i 1997, derfor ser statistikken ut som den gjør i 1997. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 2 0 % 0 %
1998 16 50 % 65 55 % 54 %
1999 43 58 % 113 69 % 66 %