Tut og kjør Trafikkskole

Tut og kjør Trafikkskole startet opp i 1997, derfor ser statistikken ut som den gjør i 1997. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.