Tut og Kjør Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Tut og Kjør Trafikkskole. Denne kjøreskolen var nystartet i 1997.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 4 75 % 75 %
1998 0 0 % 119 49 % 49 %
1999 3 66 % 164 50 % 50 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.