Tusenvis kjører med sommerdekk på vinterføre

Tall fra skadeforsikringsselskapet If viser at 13 prosent av de If-forsikrede bilene som ble skadet i fjor vinter rullet rundt på sommerdekk.

- Ikke bare setter slike bilister sine egne liv i fare. De utgjør også en risiko for andre trafikanter, sier Svein Rolf Johansen, takstleder i If Skadeforsikring.

Johansen henviser til Ifs egne tall, som tyder på at tusenvis av nordmenn kjører rundt på sommerdekk i vinterhalvåret. Nesten 3.400 av de If-forsikrede bilene som ble skadet vinteren 2005/2006 sto på sommerdekk. Dette tallet utgjør 13 prosent av de rundt 26.000 skadetilfellene denne vinteren. 366 av de bilene ble så ødelagte at de endte opp med kondemnering.

- Sløvhet og gambling

Selv om disse tallene faktisk viser en forbedring sammenlignet med vinteren 2004/2005, er ikke takstleder Johansen imponert.
- Dette er skremmende høye tall, særlig når du tenker på hvor dårlige kjøreforholdene var. Hvorfor folk ikke bytter dekk vet vi ikke. Noen har kanskje ikke råd, men den vanligste grunnen er trolig sløvhet og ren gambling, sier taksleder Johansen.

Dyrere skader

Tusenvis kjører med sommerdekk på vinterføre


If-tallene viser også at bilene med sommerdekk ble utsatt for større skader enn biler med vinterdekk. I Oslo kostet gjennomsnittskaden for vinterskodde biler 23.000 kroner å reparere. Skadene på bilene med sommerdekk kostet i snitt 31.000 kroner. Disse tallene indikerer at de sommerskodde bilene var utsatt for mer alvorlige ulykker enn bilene som hadde vinterdekk.

Ikke påbudt med vinterdekk

Det er i Norge ikke påbudt å bruke vinterdekk i vinterhalvåret. Det stilles imidlertid lovmessig krav om at dekk som brukes i vinterhalvåret må ha mønsterdybde på minimum 3,0 millimeter på det mest slitte stedet. I Forskrift om kjøretøy (vanligvis kalt Kjøretøyforskriftene) paragraf 1-4.2 heter det i tillegg at "Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende."

Artikkelen fortsetter under annonsen

Risikerer avkortning

Tusenvis kjører med sommerdekk på vinterføre


Dermed har If og de andre forsikringsselskapene et ris bak speilet. Den som kjører rundt på sommerdekk vinterstid øker ikke bare risikoen for å skade seg selv, sine passasjerer og andre trafikanter. I tillegg risikerer de lavere forsikringsutbetalinger, såkalt avkortning.

- Hvis vi med stor sikkerhet kan fastslå at det er en tydelig sammenheng mellom mangelfull dekkutrustning og den aktuelle skaden, såkalt grov uaktsomhet, kan vi redusere erstatningsutbetalingen, sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If.

Frostad opplyser at denne typen saker vanligvis ender opp med en avkortning på mellom 30 og 50 prosent. Men i visse ekstreme tilfelle kan hele utbetalingen bortfalle.

Opptil 50 prosent lengre bremsestrekning

Også Kurt Haarberg, fagsjef i entrepenør-selskapet Mesta, understreker at bruk av sommerdekk i vinterhalvåret er gambling med menneskeliv.
- Å regne med tørr asfalt hele vinteren er et sjansespill. På en vei med snødekke vil en personbil med sommerdekk ha en bremselengde som er opptil 50 prosent lengre enn en bil med vinterdekk, sier Haarberg.