Tunneltest år 2000: Ingen med toppscore

Åtte europeiske automobilforbund har til sammen testet 25 tunneler på kontinentet. En tredjedel får karakteren mangelfull eller betenkelig hva gjelder sikkerhet.

Det er bare ett år siden 43 mennesker ble drept da det begynte å brenne i Mont Blanc tunnelen mellom Frankrike og Italia. Dette var i mars 1999, og knapt to måneder senere krevde tunnelbranner i Italia og Østerrike livet til henholdsvis fire og ni mennesker. Tunnelen som brant i Østerrike, Tauern-tunnelen, ble før brannen testet for sikkerhetsnivå av ADAC (tysk søsterorganisasjon til NAF), og fikk karakteren "betenkelig".

I årets tunnelundersøkelse oppnår ingen av de 25 tunnelene toppkarakteren svært bra, men vi finner to i kategorien mangelfull, og seks som karakteriseres som betenkelig.

Åtte europeiske bilforbund

Årets undersøkelse er et samarbeidsprosjekt mellom åtte europeiske bilforbund, som er søskenorganisasjoner til NAF her hjemme. De som har vært med på undersøkelsen er klubber fra Italia, Storbritannia, Spania, Nederland, Østerrike, Belgia, Sveits og naturligvis Tyskland.

Tunnelene som er tatt med i undersøkelsen ligger alle langs de mest trafikkerte reiserutene i Sveits, Sveits, Storbritannia, Spania, Belgia og Tyskland. Listen omfatter 25 tunneler, som altså forbundene fikk tillatelse fra ledelsen ved tunnelene til å undersøke.

Ved fem tunneler ble de nektet inngang til å gå tunnelene i sømmene. Man kan jo bare tenke seg til hvilken stand disse tunnelene må være i.

Sjekklisten

Alle tunnelene er gjennomgått og sjekket etter den samme sjekklisten, som er utformet av det tyske firmaet DMT (Deutsche Montan Technologie) i samarbeid med ADAC. Sjekkpunktene orienterer seg mot tyske og østerrikske retningslinjer for sikkerhet i tunneler, og tunnelene blir vurdert etter punkter så som har tunnelen flere løp, trafikkovervåkning, tilstand generelt, brannsikring osv.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatene for de 25 tunnelene kan du finne her. Ønsker du å se resultatene etter en liknende test utført i fjor av tyske ADAC, klikk her. For å lese om hvordan du bør forholde deg ved tunnelkjøring, og hva du bør være oppmerksom på - gå til artikkelen Gode råd for trygg kjøring i tunneler.