Tunneltest år 1999: Hvor sikre er de?

Etter de siste katastrofale tunnel-ulykkene i Frankrike og Østerrike, har det blitt rettet et kritisk søkelys mot sikkerheten i veitunneler. Det tyske automobil-forbundet ADAC har gjennomført en større undersøkelse av de 20 tunnelene som erfaringsmessig får det meste av ferie-trafikken.

ADAC sine resultater etter grundige befaringer viser at så mange som halvparten av de 20 aktuelle tunnelene har en sikkerhetsgrad som er betenkelig eller mangelfull. Kun en av tunnelene får karakteren "svært bra".

ADAC

ADAC er det tyske motstykket til NAF (Norsk Automobil Forbund). Det er også det største automobilforbundet i Europa og det nest største på verdensbasis. Til å gjennomføre testen har ADAC benyttet seg av ingeniører fra selskapet DMT (Deutsche Montan Technologie), som sammen med ADAC har utarbeidet en sjekkliste som omfatter de viktigste sikkerhetsaspektene.

Sjekkpunktene

For å kunne danne seg en vurdering av den generelle sikkerheten i tunnelen, har de gjennomført stikkprøver i de forskjellige tunnelene, samt at resultatene av dette er blitt veid opp mot testpersonenes egne opplevelser, samt opplevelsene til uavhengige kilder. Under stikkprøvene ble det sett på sikkerhetsaspekter som fluktveier ut hvis det skulle begynne å brenne i tunnelen; hvorvidt det er trafikk i begge retninger i samme tunnelrør; om det er tilstrekkelig med nødlummer i tunnelen; brannlufting; og plassering og utforming av brannvernet.

Dårlige fluktmuligheter

I resultatene av testen har de fleste av tunnelene fått påpakning for dårlige fluktmuligheter i tilfelle brann, og det blir også bemerket fra ADAC at nesten alle tunnelene har trafikk i begge retninger i ett og samme tunnelrør. Et aspekt som de fleste tunnelene imidlertid er gode på, er trafikkovervåkning. Med god trafikkovervåkning får man advart folk i tilfelle det danner seg kø i tunnelen, og man oppdager det raskt hvis noen har stanset inne i tunnelen og trenger assistanse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Til sammen 20 tunneler har blitt saumfart av ADAC; 12 i Østerrike, 4 i Sveits, 2 i Frankrike og 2 i Tyskland. Best i test-tittelen går til Plabuscht-tunnelen ved Graz i Østerrike. Verst i test er Felbertauern-tunnelen i Østerrike, som for øvrig er blitt en av de viktigste omkjøringsmulighetene etter ulykken i Tauern-tunnelen.

Kan jeg likevel kjøre der?

Hvis du skal på Europaferie med bil er du kanskje usikker om hvorvidt du skal kjøre tunnelene eller ikke. I forhold til de tunnelen som er kommet dårligst ut og blitt merket "mangelfull" i ADAC sin test, sier informasjonssjef Egil Otter i NAF at hvis man har andre alternativer som ikke involverer den aktuelle tunnelen, er det ingen stor grunn til å oppsøke denne. Hvis du har tid, og er ute etter å oppleve et annet land er det uansett langt å foretrekke å ta veien over fjellet, oppleve naturen og menneskene som bor der.

  • For å se den komplette rankingen av de 20 tunnelene, klikk her

  • Råd for hva du kan gjøre for å forhindre alvorlige tunnel-ulykker, klikk her
  • Tunneltest anno år 2000 av nye 25 tunneler i Europa, finner du her.