Om Sintef får det som de vil, vil det bli langt enklere å avsløre om du har trimmet bilen din. Foto: Colourbox
Om Sintef får det som de vil, vil det bli langt enklere å avsløre om du har trimmet bilen din. Foto: ColourboxVis mer

Trimmerne skal tas

Med Sintef på laget skal norske myndigheter gjøre hverdagen sur for bilister med dårlig samvittighet.

Særnorske avgiftsregler gjør det attraktivt å øke effekten på bilen, uten at dette opplyses til myndighetene. Målet for bilistene er selvsagt å unngå å måtte betale ekstra effektavgift, og i dag er det neppe noen tvil om at mange nordmenn har falt for fristelsen, selv om nøyaktige tall ikke finnes.

DinSide har tidligere uttrykt vår skepsis til dette, og da spesielt til elektronisk trimming (chiptuning). Begrunnelsen kan du lese her.

Dieselbilene er forøvrig spesielt i kikkertsiktet til myndighetene, ettersom den potensielle økningen i hestekrefter er større for dieselbiler, enn for bensinbilene.

Fram til i dag har imidlertid de bilistene som har falt for fristelsen, stort sett sluppet unna. Det å påvise ureglementert effektøkning har nemlig vært tungvint, til tross for at visse distrikter har hatt tilgang på måleinstrumenter ala Dynomet.

Men nå skal snylterne tas

Det er nemlig liten tvil om at uregistrert trimming utgjør et stort inntektstap for staten, og Sintef Transportforskning har nylig levert en rapport med flere forslag til hvordan man skal øke kontrollen.

Har du, eller har du vurdert å trimme bilen din?

(Avsluttet)
Ja,og jeg vil fortsette med det(55%) 2006
Nei, det har aldri vært noe tema(34%) 1250
Ja, men nå vet jeg ikke lenger om jeg tør(7%) 238
Nei, og nå tør jeg ikke å gjøre det heller(4%) 137
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Det er en rapport som bør tas på alvor av alle som allerede har trimmet bilen, eller som i dag vurderer å gjøre det.

I følge Sintef finnes det i dag to pålitelige målemetoder: Testbenk og dynometer. Problemet er at disse metodene er tungvinte å ta i bruk, og at de ikke alltid kan påvise at effektøkningen skyldes trimming.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sintef foreslår derfor å ta utgangspunkt i Sim-Reader for å gjøre avsløringsjobben enklere.

Sim-Reader som hovedvåpen


Sim-Reader er et system utviklet av Simco, som henter ut all tilgjengelig informasjon fra kjøretøyets elektroniske styresystem. Fordelen med Sim-Reader er at det allerede i dag brukes av forsikringsbransjen, blant annet til å lese av chassisnummer, og til å avsløre ulovlig trimming ved motorhavari.

Sintef foreslår nå å videreutvikle programvaren slik at også effekt/dreiemoment blir lett å lese av, samtidig som tallene enkelt skal kunne sammenlignes med fabrikkens oppgitte tall for den aktuelle bilen.

Tanken er at systemet automatisk skal gi de tallene som trengs. I motsetning til dagens metoder skal det hele altså gå raskt, slik at kontrollørene ved å koble til Sim-Readeren enkelt vil se hvilke biler som er trimmet. Dermed blir det også praktisk gjennomførbart å utføre storkontroller, for eksempel av biler som antas å være i risikosonen.

Sintef vil også at programvaren skal inkludere data fra Autosys, slik at man kan se om kjøretøyet er i henhold til typegodkjenning, at forskrifter og forsikringer er betalt, og at kjøretøyet er fri for heftelser.

Trøbbel? Denne kan fortelle alt om bilen din

Men det stopper ikke der...

Sintef foreslår også flere andre tiltak i rapporten, blant annet økt kontroll av kjøretøy i risikogruppen, informasjonskampanjer, merking av trimmeprodukter, regulering av næring som selger trimmeutstyr, opplysningsplikt om motoreffekt ved bilsalg, autorisasjonskrav til verksteder som trimmer og differensiering av forsikringspremier.

Vil fortsatt ta tid

Sintef er selv klar over at dette vil ta tid. For det første bør det komme en forskrift som pålegger eier av motorkjøretøy å dokumentere faktisk effekt. Men også bruken av måleutstyret - og resultatene de gir, må kontrolleres og sikres, slik at de vil holde vann i en eventuell rettslig prosess.

Om dette kommer på plass, mener imidlertid Sintef at dagens regelverk (for eksempel Bilansvars- og Forsikringsavtale-loven, samt kjøretøyforskriften), gir myndighetene de virkemidlene de trenger, slik at kontrollen enkelt kan foretes av Statens vegvesen.

Kilde: Sintef, og du kan lese hele den utfyllende rapporten her.