Trenger du internasjonalt førerkort?

Du trenger ikke internasjonalt førerkort dersom du skal kjøre bil innenfor EU/EØS-området, men skal du lenger bør det være en del av feriebagasjen.

Kjører du norskregistrert bil innenfor EU/ EØS-området trenger du ikke internasjonalt førerkort, det betyr at du kan kjøre bil i utlandet og bruke det samme førerkortet som du benytter her hjemme.

Her må du ha det

I Russland, Bulgaria, Ukraina og Tyrkia gjelder imidlertid fortsatt regelen om at du må ha et internasjonalt førerkort sammen med ditt ordinære førerkort for å kunne kjøre bil. Bilorganisasjonene anbefaler dessuten bilister som skal til oversjøiske land til å skaffe seg et internasjonalt førerkort. Det betyr at du bør ha med deg et slikt førerkort dersom du for eksempel skal til USA, Canada, Mexico eller Latin-Amerika.

Ikke bare politiet

Det er ikke bare politiet som krever å få se internasjonalt førerkort dersom de stopper deg. Skal du for eksempel leie bil i et land hvor internasjonalt førerkort kreves, kan du bli bedt om å legge det frem. Kan du ikke vise internasjonalt førerkort riskikerer du at bilutleiefirmaet nekter å la deg leie bilen.

Det er dessuten viktig å være klar over at det internasjonale førerkortet ikke er gyldig uten det ordinære førerkortet. Du må derfor ta med deg både det ordinære og det internasjonale førerkortet på reisen.

Her får du det

Det internasjonale førerkortet utstedes i Norge av Norges Automobilforbund (NAF), Motorførernes Avholdsforbund (MA) og Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).
Alle tar 50 kroner fra medlemmer i foreningen, mens ikke medlemmer må belage seg på å betale mer. NAF er billigst med 80 kroner mens både MA og KNA krever 100 kroner for å utstede et internasjonalt førerkort til ikke medlemmer.

I tillegg trenger du et passbilde (sort/hvitt eller farger).