Foto: Colourbox
Foto: ColourboxVis mer

Trafikkstøy kan forkorte livet ditt

Verdens helseorganisasjon har sjekket ståa i Vest-Europa.

Ingen liker trafikkstøy, og det er vel mange som synes synd på dem som bor i boliger som ligger klint helt oppi sterkt trafikkerte veier.

Nå viser en undersøkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at det ikke bare er plagsomt og irriterende å bli utsatt for trafikkstøy. Det ødelegger også helsa, og kan forårsake tidligere død.

Beregninger WHO har gjort anslår at en million år med god helse går tapt årlig i EU og andre vest-europeiske land, skriver Klima- og Forurensingsdirektoratet (Klif) på sine nettsider. Det dreier seg i hovedsak om at trafikkstøy forstyrrer nattesøvn, og dette igjen kan føre til hjerteproblemer.

Nå har Klif bedt Folkehelseinstituttet om å beregne hvordan trafikkstøy påvirker nordmenn.

- Vi vet at støy plager mange mennesker, men det er ikke tallfestet hvordan støy fra trafikk forringer folks livskvalitet og helse. Dersom vi får kartlagt hvilke helseskader og hvor mange friske leveår som går tapt på grunn av trafikkstøy i Norge, vil det kunne bidra til at vi blir mer treffsikre i arbeidet med tiltak og virkemidler for å redusere trafikkstøy, sier Ellen Hambro, direktør for Klif, i en pressemelding.

En undersøkelse fra 2007 viste at 172.000 nordmenn er sterkt plaget av trafikkstøy, 229.000 er plaget, mens 324.000 er noe plaget av trafikkstøy. Regjeringen har som mål å redusere trafikkstøy med 10 prosent innen 2020 i forhold til nivået i 1999.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Norsk forening mot støy bor over 400.000 nordmenn i områder der de utsettes for trafikkstøy over anbefalte grenseverdier. Akseptabelt utendørs støynivå ved bygging av boliger er 55 dBA, ifølge Plan- og Bygningsloven. Innendørs bør støynivået være maksimalt 30 dBA.

Dette kan redusere trafikkstøy:

  • Støysvakt veikdekke
  • Støyreduserende bildekk
  • Mer stillegående kjøretøy
  • Støyskjerming
  • Lavere fartsgrenser

Lavere fartsgrenser er lite populært

- Det er første gang WHO tallfester helseskader fra trafikkstøy. WHO legger til grunn at trafikkstøy også gir somatiske plager, som hjerte- og karsykdommer, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Gunn Marit Aasvang.

WHO-rapporten viser at 1,8 prosent av hjerteinfarkt i vest-europeiske land skyldes trafikkstøy.

Luftforurensingen er den største helsefaren fra trafikken. Foto: Colourbox
Luftforurensingen er den største helsefaren fra trafikken. Foto: Colourbox Vis mer


Luftforurensing er verre

Trafikkstøy har altså en negativ innvirkning på helsa, men luftforurensing fra trafikken er enda verre. Luftforurensing gir luftveisproblemer, hjerte- og karsykdommer og kreft. Småbarn, eldre og syke mennesker er mest utsatt, ifølge Miljøstatus.no. Sjekk luftkvaliteten i norske byer hos Luftkvalitet.info.

Hastighet er utslippets verste fiende