Trafikken i Oslo går treigest i Norden

TomToms tall er klare, og bekrefter inntrykket du kanskje har fått når du står fast i bilkøen. Men kan vi stole på tallene?

Her er kartet som viser den triste sannheten. Foto: TomTom
Her er kartet som viser den triste sannheten. Foto: TomTomVis mer

En ny studie gjennomført av TomTom avslører hvilke byer som sliter mest med trafikken, og dessverre:

Norge er verstingen i Norden

I følge tallene er Oslo den eneste byen i Norden som ligger på topp-20-listen over de tregeste byene. Der Oslo sliter med sterkt redusert trafikkflyt i 26 prosent av trafikknettet, er det samme tallet 6 prosent for Stockholm.

Trafikksituasjonen ser altså ut til å være vesentlig bedre i både Helsinki, Stockholm og København.

Problemveiene: Veier der reell hastighet er langsommere enn 70 prosent av fartsgrensen er definert som hardt belastede, og det er antallet hardt belastede strekninger som er blitt undersøkt.

Her er kartet som viser den triste sannheten. Foto: TomTom
Her er kartet som viser den triste sannheten. Foto: TomTom Vis mer


Men enda verre i Europa

På europeisk nivå er imidlertid ikke Oslo blant de aller verste.

London og Warsawa er blant de tre byene der trafikken går saktest, men Brussel er desidert verst.

Undersøkelsen viser at bilførere i EU-hovedstaden møter på treg trafikk i 37 prosent av gatene, hvilket er hakket verre enn i Warsava. Det står ikke mye bedre til i London, som i undersøkelsen kommer på fjerdeplass, tross byens høye avgifter for kjøring i rushtiden.

Hvor kommer tallene fra?

Undersøkelsen er basert på data innhentet fra TomToms solgte GPS-er med IQ Routes, som altså gir oversikt over bilenes reelle hastighet. Databasen inneholder data fra flere år bakover og basert på millioner av TomTom-GPSer verden over.

Merk deg imidlertid: Selv om tallene helt sikkert gir en god indikasjon på hastigheten, bør du være klar over at vi ikke vet hvor mange GPS-er som f.eks har samlet inn tallene i Norge. Vi har spurt TomTom om de reelle tallene, men dette har foreløpig ikke kommet.

I praksis fungerer innhentingen slik: Reiseinformasjon i GPS-en sendes anonymt til databasen hver gang eieren kobler GPSen kobles til sin datamaskin for synkronisering. TomTom har til nå samlet inn over 1 800 milliarder hastighetsmålinger (men det er altså ikke kjent hvor mange av disse som kommer fra Norge), og i følge selskapet kommer det inn over en milliard nye målinger hver eneste dag.

Mer om GPSer får du her:
Her er TomTom nyhetene
Her er testsiden med alle GPS-testene

Resultatet gir et estimat for hva som til enhver tid er den reelt sett raskeste veien fra A til B. Veier der reell hastighet er langsommere enn 70 prosent av fartsgrensen er definert som hardt belastede, og det er antallet hardt belastede strekninger som er blitt undersøkt.

IQ Routes-teknologien samler inn hastighetsdata på alle strekninger for å kunne bruke denne informasjonen i beregningen av raskeste rute. IQ Routes er integrert i alle TomToms kart.

Noter til tabellen:
- Byene i undersøkelsen rangeres etter hvor raskt biler kan kjøre på stedenes veier.
- Trafikkflyten defineres som treg dersom bilistene kun kjører i 70 prosent av tillat hastighet.
- Prosentsatsen angir andelen hovedveier (de fire høyeste veiklassene) som opplever redusert hastighet, slik det er definert over, i løpet av en dag.
- Kun byer med flere enn 500 000 innbyggere er med i undersøkelsen.

Mer om TomToms undersøkelse får du her.